Wyniki konkursu granty dla młodych naukowców i doktorantów

10.09.2018


Lista doktorantów i młodych naukowców rekomendowanych do otrzymania grantu w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Odwołania od decyzji Komisji można składać w formie pisemnej do  dnia 17 września 2018 r. w dziekanacie WNB u mgr Izabeli Radziszewskiej.