Stypendia Naukowe Rektora

21.09.2018


Trwa nabór kandydatów do stypendiów naukowych finansowanych z własnego funduszu stypendialnego.  Stypendia przyznawane i wypłacane są na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 94 /2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 05.07.2018 r.

 

Wnioski składają TYLKO kandydaci (pracownicy, doktoranci, studenci)  do stypendium z tytułu pozyskiwania i realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych.
Termin składania wniosków do 15.10.2018 r.

Wnioski o przyznanie stypendium naukowego można złożyć w Dziale Badań Naukowych,  Budynek B Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Kuźnicza 46-47, I piętro, pokój 101.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://uni.wroc.pl/stypendia-rektora-trwa-nabor/