Dodatkowa rekrutacja Erasmus+

24.09.2018


Drodzy Studenci i Doktoranci,

Zapraszamy do dodatkowej rekrutacji na wyjazdy na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 w ramach programu Erasmus+, która potrwa do końca października 2018 roku. W związku z rezygnacją części studentów z wyjazdu, Uniwersytet dysponuje dodatkowymi (około 100) miejscami. Zgodnie z podpisanymi umowami, studenci naszego Wydziału mogą się rekrutować jeszcze na następujące Uniwersytety:

1.      Universiteit Gent, 3 osoby

2.      Katholieke Universiteit Leuven, 2 osoby

3.      Masarykova Univerzita, 3 osoby

4.      Ostravska Univerzita, 2 osoby

5.      Université d'Auvergne (Clermont-Ferrand I), 2 osoby

6.      Université de Rennes 1, 3 osoby

7.      University of Crete, 2 osoby

8.      Universidad de La Laguna, 2 osoby

9.      Universidad de Cordoba, 1 osoba

10.   Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main, 2 osoby

11.   Universität Bielefeld, 1 osoba

12.   Universidade de Coimbra, 4 osoby

13.   Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, 1 osoba

14.   Prešovská Univerzita v Prešove, 2 osoby

15.   Szent István Egyetem, 1 osoba

16.   University of Northumbria at Newcastle, 2 osoby

17.   University of Sassari, 3 osoby

18.   University of Catania, 3 osoby

 

Osoby zainteresowane wyjazdem proszę o składanie teczek (białych, podpisanych) z wymaganymi dokumentami w sekretariacie Instytutu Biologii Eksperymentalnej (pokój 127, znajduje się tuż przy wejściu do Instytutu po prawej stronie, ul. Kanonia 6/8). Teczka kandydata powinna zwierać:

1.      CV (tabelaryczne)

2.      Zaświadczenie z dziekanatu o średniej za okres: całe studia (studenci I roku studiów II stopnia)/ostatni semestr (studenci I roku studiów I stopnia)/ostatni rok (studenci II i III roku studiów I stopnia, studenci II roku studiów II stopnia)

3.      Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (kapitał mobilności) – wzór na stronie WNB w zakładce Erasmus

4.      List motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu oraz wskazanie maksymalnie  5 uczelni w kolejności rankingowej

5.      Potwierdzenia osiągnięć (naukowych, popularnonaukowych), działalność w kołach naukowych itp. (kserokopie)

6.      Kserokopia certyfikatu lub zaświadczenie o znajomości j. ang. na poziomie B2. Jeżeli będzie potrzeba sprawdzenia znajomości języka, studenci mogą na bieżąco zgłaszać się do lektorów Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych i w godzinach konsultacji będą sprawdzane ich umiejętności językowe.

7.      Pisemna zgoda promotora pracy dyplomowej w przypadku wyjazdów na 3 roku studiów licencjackich, 1 i 2 roku studiów magisterskich, każdym roku studiów doktoranckich (w przypadku studentów, którzy nie mają jeszcze promotora zgoda może być dostarczona w późniejszym terminie) – wzór na stronie WNB w zakładce Erasmus+

Dokumenty mogą być przygotowane w j. polskim lub angielskim.

Informacje o regulaminie rekrutacji na wyjazd, rozliczeniu wyjazdu, uczelniach partnerskich jak również wzory wymaganych formularzy znajdą Państwo na stronie naszego Wydziału w zakładce STUDIA/Erasmus.

Zapraszamy do składania dokumentów.