Bezpłatne badania naukowe dla kobiet i mężczyzn - zaproszenie

Katedra Biologii Człowieka UWr zaprasza kobiety i mężczyzn do udziału w badaniach naukowych

więcej...

20.05.2016


Nagroda za zdjęcie w konkursie "Zwierzęta w obiektywie"

Zdjęcie pt. "Wyjdziesz za mnie?" wykonane przez doktorantkę Panią mgr Agnieszkę Salę z Instytutu Biologii Środowiskowej zostało nagrodzone III miejscem w konkursie "Zwierzęta w obiektywie".

więcej...

19.05.2014


Wyróżnienie w Journal of Zoology i National Geographic

Praca Wandy i Tomasza Wesołowskich, naukowców naszego Wydziału Nauk Biologicznych dotycząca manipulacji zachowaniem ślimaków – żywicieli przez pasożytujące w nich przywry, opublikowana w marcu w Journal of Zoology, została przez redakcję czasopisma wyróżniona jako wiodący artykuł numeru i dopełniona internetowym wywiadem. Wzbudziła też szersze zainteresowanie i już po jej wcześniejszym przedstawieniu w wersji on-line została dostrzeżona i zareklamowana przez National Geographic.

więcej...

05.03.2014


Interesujące badania Naukowców Wydziału Nauk Biologicznych

Pracownicy naukowi Naszego Wydziału przeprowadzili badania, które dowiodły, że mężczyźni szczuplejsi są bardziej odporni na infekcje bakteryjne, a to znaczy, że ich organizm skuteczniej broni się przed atakiem patogenów. Wynik ten wydaje się potwierdzać hipotezę dobrych genów, wg której te cechy morfologiczne, które postrzegane są jako atrakcyjniejsze, świadczą o dobrej kondycji biologicznej (np. zdrowiu). Efekty badań biologów z Uniwersytetu Wrocławskiego zostały opublikowane w prestiżowym piśmie American Journal of Human Biology. 

więcej...

27.02.2014


Via regia - szlak wędrówki gatunków

Zapraszamy na szlak wędrówki gatunków od średniowiecza po dziś. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego (4 lutego – 1 czerwca 2014) została przygotowana we współpracy z SENCKENBERG Museum für Naturkunde Görlitz. Zapraszamy serdecznie do wizyty.

więcej...

29.01.2014


W Polsce żyły jaguary, czyli jak Jaskinia Biśnik odsłania zaginiony świat wielkich kotów

Wyniki ponad 20 letnich badań wykopalisk w Jaskini Biśnik dostarczają nowych interesujących faktów o kopalnej faunie naszego kraju. Swój wkład w badania mają pracownicy Zakładu Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego (dr Adrian Marciszak, dr Paweł Socha, dr Krzysztof Stefaniak, wcześniej również prof. Teresa Wiszniowska).  

więcej...

29.01.2014