Konferencja naukowa "BIOLOGIA W XXI WIEKU" dla dyrektorów szkół i nauczycieli biologii

05.03.2014


Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza dyrektorów szkół i nauczycieli biologii na konferencję naukową BIOLOGIA W XXI WIEKU, na której przedstawione zostaną najnowsze osiągnięcia w dziedzinie biologii oraz oferta studiów i współpracy Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ze szkołami.

 

Spotkanie będzie miało miejsce

22.03.2014 r. godz. 10:00

w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Biologii Środowiskowej

przy ul. H. Sienkiewicza 21 we Wrocławiu

Wstęp wolny

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji.

W programie:

10.00–10.10 Powitanie uczestników konferencji,

10.10–10.40 Użyteczność symulacji komputerowych w modelowaniu roślin,

prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek, Zakład Biologii Rozwoju Roślin,

10.40–11.10 Wpływ aktualnych zmian klimatu na organizmy i ekosystemy, dr Ewa Szczęśniak, Zakład Botaniki,

11.10–11.40 Wyznaczniki zdrowia a budowa ciała człowieka,

mgr Judyta Nowak, Katedra Biologii Człowieka,

11.40–12.00 Przerwa kawowa

12.00–12.45 Prezentacja Wydziału Nauk Biologicznych oraz prowadzonych kierunków studiów,

dr Joanna Łubocka, Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki, Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii,

12.45–13.15 Zrozumieć świat grzybów,

dr Mariusz Dyląg, Zakład Genetyki,

13.15–13.35 Przerwa kawowa

13.35–13.55 Współczesne problemy zachowania dziedzictwa

przyrodniczego Polski,

dr Adrian Smolis, Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców,

13.55–14.25 Ochrona środowiska od ogółu do szczegółu,

dr Piotr Jezierski, Zakład Geologii Stosowanej i Geochemii,

14.25–14.35 Propozycje współpracy Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego ze szkołami,

dr Józef Krawczyk, Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii,

14.35–14.50 Dyskusja i zakończenie konferencji.

Zgłoszenia i kontakt: dr Józef Krawczyk jozef.krawczyk@uni.wroc.pl