KONFERENCJA “Środowisko Dolnego Śląska oczami przyrodników”

20.03.2014


Studenckie Koło Naukowe Systematyków Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z Kołem Naukowym Doktorantów Biologii CEREBRUM serdecznie zapraszają do udziału w III edycji konferencji “Środowisko Dolnego Śląska oczami przyrodników”, która odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2014, w Instytucie Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Patronat honorowy nad konferencją sprawują: Prorektor ds. studenckich dr hab. prof. nadzw. UWr Grzegorz Hryciuk, Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy na temat środowiska Dolnego Śląska, poznanie aktualnych problemów badawczych orazwymiana doświadczeń pomiędzy młodymi naukowcami.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 7 kwietnia 2014.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej http://www.biol.uni.wroc.pl/kolosyst/

Zapraszamy serdecznie -

Komitet Organizacyjny