III Ogólnopolska Konferencja pt. „Wektory i patogeny - w przeszłości i przyszłości”

15.05.2014


Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w III ogólnopolskiej konferencji pt. "Wektory i patogeny - w przeszłości i przyszłości", organizowanej przez Instytut Genetyki i Mikrobiologii UWr. przy współudziale wrocławskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (PTM) i wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego (PTP), która odbędzie w dniach 20-21 listopada 2014 r. w dużej sali wykładowej im.  profesora Rudolfa Weigla, Instytutu Genetyki i Mikrobiologii UWr, przy ul. Przybyszewskiego 63/77 we Wrocławiu. Tegoroczna konferencja połączona jest z jubileuszem 40-lecia Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Będziemy wdzięczni za zgłoszenie udziału oraz prezentacji posterowych związanych z patogennością drobnoustrojów transmitowanych przez różne wektory, w tym pasożytnicze stawonogi, zarówno w świetle aktualnych badań, jak również w ujęciu historycznym, z podkreśleniem roli uczonych, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój mikrobiologii i parazytologii, kreując nowe kierunki naukowo-dydaktyczne.

Chcielibyśmy poinformować, iż termin nadsyłania zgłoszeń, streszczeń prac oraz uiszczenia opłaty konferencyjnej za udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. "Wektory i patogeny - w przeszłości i przyszłości" został przedłużony do 15 września 2014 roku.

Wzorem lat ubiegłych w konkursie dla młodych naukowców (doktorantów i studentów) prezentacje posterowe zostaną nagrodzone w trzech kategoriach: za najciekawszy projekt badawczy, atrakcyjną wizualizację problematyki badawczej oraz za ustną, pięcio- minutową prezentację przy posterze.

Aktualności:

1. Uczestników, którzy przesłali lub prześlą streszczenia prac konferencyjnych prosimy o przygotowanie plakatów o wymiarach: 1000 mm x 707 mm (format B1).

2. Na stronie internetowej http://biologia.uni.wroc.pl/pl/news/konferencje/358 dostępne są  aktualne informacje dotyczące warsztatów organizowanych przez firmy Bio-Rad, a także Pollena Ostrzeszów i Argenta.

3. Po zakończeniu konferencji, planowane jest wydanie monografii, szczegóły zostaną przedstawione w Komunikacie IV.

Z wyrazami szacunku

dr Aleksandra Pawlak – sekretarz konferencji.