III Studencka Konferencja Herpetologiczna

02.12.2014


W dniach 13–14 grudnia br. w Instytucie Biologii Środowiskowej odbędzie się III Studencka Konferencja Herpetologiczna, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Herpetologów, Koło Naukowe Doktorantów Biologii "Cerebrum" oraz Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX.

Cele konferencji:

1. Umożliwienie młodym naukowcom przedstawienia wyników swoich badań dotyczących herpetofauny;
2. Ukazanie zróżnicowanej problematyki badawczej związanej z herpetofauną z pogranicza różnych dziedzin (biologii, ochrony środowiska, mikrobiologii, anatomii, genetyki...);
3. Promowanie ochrony herpetofauny;
4. Integracja środowiska młodych herpetologów.

W ramach Konferencji planujemy przeprowadzenie kilku studenckich sesji referatowych. Przewidziana jest sesja plakatowa, a także konkurs na najlepsze wystąpienie/poster.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prorektor ds. studenckich dr hab. prof. nadzw. UWr Grzegorz Hryciuk.

Patroni medialni Konferencji :
http://forum.przyroda.org oraz http://www.traszka.com.pl/.

Więcej informacji na stronach internetowych:
https://www.facebook.com/SKHerp
http://herpetolodzy.wix.com/iiiskh

Serdecznie zapraszamy do przybycia i wysłuchania wystąpień.