Kongres BIO 2016

26.10.2015


W dniach 13-16 września 2016 roku odbędzie się we Wrocławiu Kongres Polskiej Biochemii, Biologii Komórki, Biofizyki i Bioinformatyki„Bio2016” organizowany przez polskie towarzystwa naukowe skupiające biochemików, bioinformatyków, biologów molekularnych i komórkowych oraz biotechnologów (Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Polskie Towarzystwo Biologii Komórki, Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne oraz Polską Platformę Biotechnologiczną). W ramach Kongresu odbędzie się 25 sesji tematycznych, trzy sesje towarzyszące oraz cztery wykłady plenarne przedstawione przez: Adę Yonath (laureatka nagrody Nobla w dziedzinie chemii), Krzysztofa Palczewskiego (odkrywca struktury rodopsyny), Alexandra Wlodawera (odkrywca struktur białek wirusa HIV) i Nikolausa Rajewsky (współtwórca biologii systemowej).

Szczegółowe informacje dotyczące programu naukowego znajdują się  na stronie konferencji: http://bio2016.ptbioch.edu.pl/