XXXII Konferencja Embriologiczna Rośliny-Zwierzęta-Człowiek

19.01.2016


XXXII Konferencja Embriologiczna Rośliny-Zwierzęta-Człowiek

Opis wydarzenia

Konferencja Embriologiczna Rośliny-Zwierzęta-Człowiek jest wydarzeniem cyklicznym, które może poszczycić się wieloletnią tradycją. Pierwsze spotkanie naukowe, które było punktem wyjściowym dla podtrzymywanej do dnia dzisiejszego tradycji , była zorganizowana w roku 1957 Wrocławska Konferencja Embriologicznego Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Organizatorem tego spotkania był profesor Kazimierz Sembrat (1902-1988) ówczesny Dyrektor Instytutu Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Po trwającej wiele lat przerwie, w odpowiedzi na potrzeby i duże zainteresowanie polskiego środowiska naukowego, konferencje poświęcone zagadnieniom z dziedziny biologii rozwoju zostały wznowione w roku 1977. Od tamtego czasu stanowią one okazję do, odbywających się co dwa lata, spotkań naukowych polskich embriologów.

Tematyka najbliższej, jak i poprzednich konferencji, obejmuje szeroko rozumianą embriologię - od klasycznej, opisowej, przez eksperymentalną, do molekularnej. Na konferencjach prezentowane są najnowsze doniesienia z dotyczące różnych aspektów biologii rozwoju roślin, zwierząt i człowieka.

Organizowana przez Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt Uniwersytetu Wrocławskiego jubileuszowa, XXXII Konferencja Embriologiczną Rośliny-Zwierzęta-Człowiek będzie, poza okazją do zaprezentowania wyników najnowszych badań naukowych, forum do wymiany doświadczeń oraz poznania nowych metod i technik badawczych. Konferencja jest skierowana do pracowników naukowych, doktorantów i studentów związanych z tą tematyką.

W roku 2016 nad organizacją i przebiegiem tego wydarzenia czuwa przewodnicząca komitetu organizacyjnego dr hab. Małgorzata Daczewska prof. UWr. – Kierownik Zakładu Biologii Rozwoju Zwierząt Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych.

W programie tegorocznej Konferencji przewidzianych jest siedem sesji tematycznych poświęconych różnym zagadnieniom dotyczącym biologii rozwoju oraz dwie sesje plakatowe. Organizatorzy planują przeprowadzenie konkursu na najlepsze wystąpienia (zarówno ustane jak i w formie plakatu naukowego) dla młodych naukowców oraz doktorantów. Udział w nadchodzącym wydarzeniu potwierdzili wybitni naukowcy m.in.: prof. dr hab. Szczepan Biliński (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego), prof. dr hab. Hieronim Bartel (Katedra Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi),prof. ThomasLaux (Instytut Biologii, Universität Freiburg) oraz dr hab. Krzysztof Jagła (Ladybird team, University of Clermont-Ferrand, Francja).

Jubileuszowa Konferencja odbędzie się w dniach 18-21 maja 2016 w wyjątkowo malowniczej scenerii - Arboretum w Wojsławicach (50 km od Wrocławia).

Wszystkie informacje dotyczące konferencji są na bieżąco ogłaszane na poświęconej jej stronie internetowej: http://www.embriologiczna.uni.wroc.pl

Informacje dotyczące miejsca wydarzenia są dostępne pod adresem: http://arboretumwojslawice.pl/

Wydarzeniem towarzyszącym dla uczestników Konferencji jest planowana przez organizatorów wycieczka do zamku Książ. Chęć wzięcia udziału w tym wydarzeniu musi być zgłoszona Organizatorom.