Ogólnopolska konferencja „Komu i do czego potrzebna jest szkoła – o edukacji inaczej”

12.02.2016


W dniach 7-8 kwietnia 2016 roku odbędzie się ogólnopolska konferencja „Komu i do czego potrzebna jest szkoła – o edukacji inaczej”. Wydarzenie jest współorganizowane przez Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego i odbędzie się w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym w Pawłowicach. W trakcie konferencji poruszone będą następujące pytania:

Jak autorytety wpływają na edukację?

Jak wykorzystywać coaching, mentoring i tutoring w edukacji?

Jakie korzyści dla ucznia i nauczyciela może mieć stosowanie metody 4ALL?

Jakie korzyści dla ucznia niesie myślenie krytyczno-filozoficzne?

Jak współpraca uczelni i ośrodków doskonalenia nauczycieli może wpływać na jakość edukacji?

Do udziału zapraszamy kadrę zarządzającą szkołami, nauczycieli i wychowawców szkół, nauczycieli akademickich, psychologów, pedagogów i pracowników  poradni psychologiczno-pedagogicznych, konsultantów i doradców metodycznych z ośrodków doskonalenia nauczycieli, doradców zawodowych, studentów kierunków pedagogicznych.

Prelegenci: prof. Bogusław Śliwerski, prof. Tadeusz Gadacz, Maciej Bennewicz, Mariusz Budzyński, Marta Gontarska, Agnieszka Jastrzębska, Jarosław Traczyński, Anna Łuźniak, Dorota Downar-Zapolska

Moderatorzy: prof. Wiesław Fałtynowicz, Lilianna Zabierowska

Organizatorzy: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznychi Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Partnerzy: KAIZEN Institute, Norman BenettGroup

Kontakt: rejestracja@oedukacjiinaczej.wroclaw.pl

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konferencji