Konferencja pt. „Ochrona priorytetowych gatunków ptaków na obszarze Natura 2000 – Dolina Baryczy”

13.04.2016


15 kwietnia 2016 r. w Stacji Ornitologicznej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się konferencja podsumowująca projekt  RPO dla Województwa Dolnośląskiego pn.: „Ochrona priorytetowych gatunków  ptaków na obszarze Natura 2000 – Dolina Baryczy”

W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane wyniki trzyletniego monitoringu ornitologicznego prowadzonego na obszarze Natura 2000 „Dolina Baryczy”,  wskazujące  najcenniejsze przyrodniczo obszary oraz ich znaczenie i istniejące oraz prognozowane zagrożenia. Przedstawiona zostanie również baza danych w systemie GIS i możliwe sposoby jej wykorzystania przez przedstawicieli lokalnych władz, samorządów i stowarzyszeń.