I Wrocławskie Spotkania Naukowe

10.03.2017


Doktoranci Zakładu Biologii Rozwoju Zwierząt przedstawili swoje wyniki badawcze na I Wrocławskich Spotkaniach Naukowych organizowanych przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Pani mgr Jadwiga Jabłońska omawiała jak „Mutacje punktowe Hsp67Bc wpływają na strukturę i funkcję mięśni larwalnych Drosophila melanogaster”, natomiast mgr Anna Lewicka prezentowała wyniki projektu „Wzór ekspresji genu PYGM oraz lokalizacja białka miofosforylazy w miogenezie Danio rerio oraz Drosophila melanogaster”. Gratulujemy udanych wystąpień!