Konferencja naukowa dla studentów i doktorantów

22.03.2017


"MŁODZI DLA NAUKI - CZĘŚĆ III"

Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów młodych naukowców kreujących naukę w Polsce, a także umożliwienie im publikowania swych artykułów w recenzowanym czasopiśmie naukowym.

MIEJSCE KONFERENCJI: Zakopane 21-22.04.2017 r. (Willa u Franka)

KOSZT: 299zł

Bliższych informacji udziela: 
Piotr Rachwał
Konferencje Naukowe
tel. 530-952-481
www.konferencjenaukowe.com.pl