Środowisko regionu śląskiego oczami przyrodników

29.03.2017


Ogólnopolska konferencja naukowa dla studentów i doktorantów

 Środowisko regionu śląskiego oczami przyrodników

Celem konferencji jest umożliwienie młodym naukowcom zaprezentowania wyników badań ukazujących zróżnicowaną problematykę badawczą środowiska przyrodniczego regionu śląskiego.

Termin i miejsce konferencji: 22-23.04.2017 r., Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Wrocławski, ul. Sienkiewicza 21, Wrocław

Szczegóły:

https://www.facebook.com/konferencja.sdsop/

http://www.biol.uni.wroc.pl/kolosyst/

Kontakt: konferencja.srsop@gmail.com