Granty dla młodych naukowców i doktorantów

02.07.2018


Szanowni Państwo,

prosimy młodych naukowców i doktorantów o składanie wniosków dot. finansowania z dotacji celowej badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich ( granty dla młodych naukowców i doktorantów).

Podpisane przez Dyrektorów/Kierowników jednostek wnioski, sekretariaty składają zbiorczo w Dziekanacie WNB najpóźniej do dnia 6 lipca (piątek) godz. 12.00.

W zwiazku z powyższym prosimy o ustalenie we właściwym sekretariacie terminów składania wniosków.

Wzór wniosku dla dotacji przyznawanej w 2018 r. oraz regulamin przyznawania dotacji znajduje się na stronie WNB, w zakładce Granty dla młodych naukowców i doktorantów:

http://www.biologia.uni.wroc.pl/pl/page/badania+naukowe++i+praca/Granty-dla-mlodych-naukowcow+i

 
Wnioski o przyznanie grantu zostaną rozpatrzone przez Komisję.

Wszystkie osoby rekomendowane do przyznania grantu będą zobligowane do złożenia w Dziale Badań Naukowych indywidualnego kosztorysu finansowego projektu w celu uruchomienia przyznanych środków.