Zmiany dyżuru Dziekana, Prodziekan ds. dydaktycznych i Prodziekan ds. ogólnych

Uprzejmie informujemy o odwołanych dyżurach:

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych
dr hab Dariusz Skarżyński prof. UWr

Dyżur jest odwołany w dniach: 29 kwietnia (poniedziałek), 2 maja (czwartek).

Prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab Gabriela Bugla-Płoskońska prof. UWr

Dyżur jest odwołany w dniach: 23 kwietnia (wtorek), 30 kwietnia (wtorek), 2 maja (czwartek).

Prodziekan ds. ogólnych
Prof. dr hab Małgorzata Daczewska

Dyżur jest odwołany w dniach: 23 kwietnia (wtorek), 30 kwietnia (wtorek), 2 maja (czwartek).

 

więcej...

19.04.2019


Zmiana godzin pracy Dziekantu w piątek 19 kwietnia

Uprzejmie informujemy, że w najbliższy piątek (19 kwietnia br.) Dziekanat będzie czynny w godzinach od 11.00 do 13.30.

więcej...

16.04.2019


Zamknięcie Dziekanatu dnia 2 maja 2019r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja br. (czwartek) Dziekanat będzie zamknięty.

więcej...

16.04.2019


Odwołany dyżur Pani Prodziekan ds. ogólnych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 kwietnia b.r. dyżur Pani prof. Małgorzaty Daczewskiej Prodziekan ds. ogólnych, zostaje odwołany.

więcej...

08.04.2019


Przedmiot do wyboru

W dniu 27 marca br. o godzinie 13.00 rozpocznie się rejestracja na zajęcia z przedmiotu "Overview of main concepts of mammalian taphonomy, biochronology and insular colonization". Przedmiot został dołączony do oferty dydaktycznej dla studentów studiów I i II stopnia dla kierunków: Biologia, Biologia człowieka i Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym. Zajęcia będą prowadzone przez profesora wizytującego Pana Paolo Mazza z Uniwersytetu we Florencji i będą obejmowały 6 godzin wykładów i 3 godziny ćwiczeń. Przedmiot jest za 1 pkt ECTS,  zajęcia skończą się zaliczeniem na ocenę.

Zajęcia będą zajęciami dodatkowymi i w związku z tym, studenci, którzy wyrażą chęć ich realizowania nie będą mogli zrezygnować z żadnych dotychczas wybranych zajęć, a nadmiar punków będzie mógł być przeniesiony na kolejny semestr (nie dotyczy to studentów kierunku Biologia – studia licencjackie i studentów ostatnich lat studiów – wszystkie kierunki).

więcej...

27.03.2019


Odwołany dyżur Pani Prodziekan ds. dydaktycznych

W dniu 28 marca b.r. dyżur Pani dr hab. prof. Gabrieli Bugli-Płoskońskiej Prodziekan ds. dydaktycznych zostaje odwołany.

więcej...

26.03.2019


Test kwalifikacyjny dla studentów I roku

Studenci  I roku  I stopnia studiów stacjonarnych kierunków biologia, mikrobiologia oraz zarządzanie środowiskiem przyrodniczym są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (zalecany angielski ) na poziomie B2 II . Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej  studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego. Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/ w terminie od 26.03 do 02.04.2019 r do godz. 23.59.

Test kwalifikacyjny  z języka obcego odbędzie się  05.04.2019 godz.11.00. Szczegóły w ogłoszeniu.

więcej...

22.03.2019


Szkolenie BHP

UWAGA Studenci I roku w roku akad. 2018/19
na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich, którzy nie odbyli szkolenia wstępnego BHP w okresie 1.10.- 30.11.2018 r.

Termin poprawkowy szkolenia bhp - od 15 marca do 30 marca 2019 r.
- dla  powtarzających, którzy nie przystąpili do szkolenia w pierwszym terminie
lub go nie zdali albo nie ukończyli.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami szczegółowymi.

ATTENTION FIRST-YEAR STUDENTS of academic year 2018/2019

who didn’t participate in the e-learning training on health and safety and fire protection between 1 October 2018 and 30 November 2018 (concerning students of undergraduate studies, graduate studies, five-year graduate studies and doctoral studies). The training in the field of occupational health and safety and fire protection lasts from 15 March to 30 March 2019. More information…

 

więcej...

14.03.2019


Zmiany dyżuru

Pragniemy poinformować, że w dniu 12 marca br. (wtorek) dyżur pani Prodziekan ds. dydaktycznych dr hab. Gabrieli Bugli-Płoskońskiej zostaje odwołany.

Zmianie też ulega dyżur Pełnomocnika Dziekana ds. dydaktyki. W dniu 14 marca br. (czwartek) dyżur dr Joanny Łubockiej odbędzie się w godzinach 11.00 - 12.00.

więcej...

11.03.2019


Zmiana godzin dyzuru Prodziekan. ds. dydaktycznych

Uprzejmie informujemy o zmianie godzin dyżuru pani Prodziekan ds. dydaktycznych dr hab. Gabrieli Bugli-Płoskońskiej. Dyżur w dniu 14 marca br. (czwartek) odbędzie się w godzinach 11.00 - 12.30.

więcej...

07.03.2019


Test kwalifikacyjny dla studentów I roku biologii człowieka

 Studenci I roku studiów I stopnia  kierunku Biologia Człowieka

Studenci  I roku  studiów I stopnia na kierunku Biologii Człowieka są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (zalecany j. angielski ) na poziomie B2 II . Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej  studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/ w terminie od 06.03 do 12.03.2019 r do godz. 23.59.

Test kwalifikacyjny  z języka obcego odbędzie się  14.03.2019 godz.12.00. Wiecej informacji...

więcej...

04.03.2019


Uwaga studenci ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim !

5 marca 2019 r. upływa termin składania wniosków w dziekanacie o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiekszonej wysokości z tytułu zamieszkania.

Złożenie wniosku lub uzupełnienie brakujących dokumentów po upływie powyższego terminu skutkować będzie przyznaniem stypendium od następnego miesiąca po dacie jego złożenia w dziekanacie.

Wszystkimi sprawami stypendialnymi studentów związanymi z obsługą administracyjną na wydziale zajmuje się w zastępstwie Pani mgr Radosławy Suszyckiej :mgr Izabela Radziszewska
tel. 71 375 29 80, izabela.radziszewska@uwr.edu.pl

 

więcej...

28.02.2019


Ubezpieczenie studentów i doktorantów NNW i OC

Uprzejmie informujemy, że studenci i doktoranci UWr mogą ubezpieczyć się w roku akademickim 2018/2019 od:

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ oraz

NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://uni.wroc.pl/wsparcie/ubezpieczenia-nnw-i-oc/

 

więcej...

18.02.2019


Mobilny USOS UWr – już dostępny!

Droga Studentko, Drogi Studencie,

Oddajemy do Twojego użytku aplikację Mobilny USOS UWr, stworzoną z myślą o korzystaniu z USOSweb na smartfonach. Aplikacja jest darmowa i dostępna w sklepie Google Play.

więcej...

18.02.2019


Stypendia socjalne dla studentów i doktorantów w semestrze letnim 2018/2019

Informacje dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim w roku 2018/2019:
https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-studentow/

 

Informacje dla doktorantów ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim w roku 2018/2019:
https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-doktorantow/

Wszystkimi sprawami stypendialnymi studentów związanymi z obsługą administracyjną na wydziale zajmuje się w zastępstwie Pani mgr Radosławy Suszyckiej :

mgr Izabela Radziszewska
tel. 71 375 29 80, izabela.radziszewska@uwr.edu.pl

więcej...

08.01.2019


Niezbędnik Studenta i Doktoranta

Szanowni Studenci i Doktoranci,

zapraszamy do zapoznania się z Niezbędnikami Studenta i Doktoranta. Dowiecie się z nich jakie sprawy załatwicie w Dziekanacie WNB, a jakie w poszczególnych sekretariatach dydaktycznych.

więcej...

03.10.2018


Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów i doktorantów

Studenci I roku studiów I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich) oraz III stopnia (doktoranckich) zobowiązani są do udziału w szkoleniu BHP, które jest częścią programu studiów. Szkolenie jest obowiązkowe. Osoby, które nie wykonają szkolenia w terminie będą kierowane do jego powtarzania. Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy  wynosi 150,00 zł. Prosimy o zapoznanie się z informacjami szczegółowymi.

więcej...

28.09.2018


Wybór j. obcego - zalecany j. angielski

Szanowni Studenci,

informujemy, że językiem obcym zalecanym do realizacji na wszystkich kierunkach studiów  prowadzonych na Wydziale Nauk Biologicznych jest język angielski z uwagi na fakt, iż umiejętność posługiwania się nim jest niezbędna do realizacji pracy dyplomowej i osiągnięcia efektów kształcenia wymaganych na kierunkach kształcenia na WNB.

Bardzo prosimy o wzięcie powyższego faktu pod uwagę podczas wyboru języka obcego na teście kwalifikacyjnym.

więcej...

06.03.2018


Badania lekarskie

Lista placówek, które BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie dla uczniów i studentów na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://www.dwomp.pl/

więcej...

17.01.2018


Indeks elektroniczny w praktyce

Szanowni Studenci Wydziału Nauk Biologicznych,

na Wydziale Nauk Biologicznych obowiązuje indeks elektroniczny dla studentów wszystkich lat i kierunków. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

więcej...

18.12.2015


Konta Office 365 dla doktorantów i studentów

Na podstawie zarządzenia nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. wymiana korespondencji między pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego a studentem, słuchaczem lub doktorantem w systemie USOS oraz innych systemach z nim stowarzyszonych tj. USOSweb, APD, będzie możliwa tylko i wyłącznie za pomocą kont pocztowych w domenie uwr.edu.pl. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w tej sprawie.

więcej...

18.11.2015


Dostęp do indywidualnego konta poprzez USOSweba

Kolejne kroki w celu uzyskania dostępu do indywidualnego konta studenta :

  1. wejść na stronę www.usosweb.uni.wroc.pl,
  2. wybrać opcję "zaloguj się"
  3. w miejsce loginu wpisać numer indeksu i wybrać "Zapomniane hasło"

Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami. Wybrane hasło będzie hasłem potrzebnym do zalogowania się na indywidualne konto studenta.

więcej...

25.09.2015


Niezbędnik Studenta i Doktoranta

Drodzy Studenci i Doktoranci,

zapraszamy do zapoznania się z Niezbędnikami Studenta i Doktoranta. Dowiecie się z nich co, gdzie, jak i u kogo możecie załatwić.

więcej...

06.10.2014