Immatrykulacja 2017/2018

Uroczysta immatrykulacja nowo przyjętych studentów studiów I stopnia oraz doktorantów Wydziału Nauk Biologicznych odbędzie się w czwartek 28 września 2017 r., o godz. 12.00 w Oratorium Marianum w Gmachu Głównym UWr, pl. Uniwersytecki 1.

więcej...

17.07.2017


Bardzo ważne informacje dla studentów I roku studiów I stopnia

Bardzo ważne informacje dla studentów I roku studiów I stopnia

Prosimy studentów I roku studiów I stopnia wszystkich kierunków w roku akad. 2017/18 o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi:

1) harmonogramu dni adaptacyjnych (28-29 września 2017 r.)
2) odbioru legitymacji
3) podpisywania umów o świadczenie usług edukacyjnych
4) skierowań i badań lekarskich
5) testów kwalifikacyjnych na j. angielski

Obecność dnia 29 września br. jest obowiązkowa. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na informacje dot. skierowań i badań lekarskich. Szczegóły...

 

więcej...

17.07.2017


Lektoraty - I rok studia II stopnia

Studenci kierunku biologia (oprócz specjalności biologia lasu) przyjęci na I roku studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2017/2018,  zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w pierwszym semestrze (semestr zimowym 2017/2018). Studenci proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od  11.09 – 27.09.2017 do godz.23.59. Więcej informacji...

więcej...

17.07.2017


Lektoraty - I rok studia I stopnia wszystkie kierunki

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia na wszystkich kierunkach na Wydziale Nauk Biologicznych z wyjątkiem genetyki i biologii eksperymentalnej zgodnie z programem studiów, rozpoczynają  lektorat w semestrze 3 ( semestr zimowy 2018/2019). Więcej infomacji...

więcej...

17.07.2017


Lektoraty - I rok studia I stopnia genetyka i biologia eksperymentalna

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna w roku akad. 2017/18 - test kwalifikacyjny  z języka obcego (j. angielski) odbędzie się  28.09.2017  godz. 09.00.

Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/ w terminie od 1.09. do 24.09.2017 do godz. 23.59.

Więcej informacji...

więcej...

17.07.2017


Dyżury dziekańskie w okresie wakacyjnym

Dyżury dziekańskie w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień).

więcej...

28.06.2017


Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych - zmiana lokalizacji

Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych - Biologia Człowieka od 19 czerwca 2017 r. zmieniła lokalizację.

więcej...

19.06.2017


Konkurs na stypendium doktoranckie w projekcie NCN

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży ogłasza konkurs na stypendium doktoranckie w projekcie NCN: "Zmienność genetyczna oraz czynniki wpływające na poziom zarażenia i rozprzestrzenianie się sparganozy (Spirometra erinaceieuropaei) w populacjach dzikich zwierząt".

więcej...

10.04.2017


Procedura naliczania oraz dochodzenia należności z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne

Szanowni Studenci,

prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 117/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie procedury naliczania oraz dochodzenia należności z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim.

Zgodnie z § 2.2. od nieuregulowanych w terminie należności z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne naliczane i egzekwowane są odsetki ustawowe lub odsetki ustawowe za opóźnienie.

więcej...

10.01.2017


Indeks elektroniczny w praktyce

Szanowni Studenci Wydziału Nauk Biologicznych,

od roku akad. 2015/2016 na Wydziale Nauk Biologicznych został wprowadzony indeks elektroniczny dla studentów wszystkich lat i kierunków. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

więcej...

18.12.2015


Konta Office 365 dla doktorantów i studentów

Na podstawie zarządzenia nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. wymiana korespondencji między pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego a studentem, słuchaczem lub doktorantem w systemie USOS oraz innych systemach z nim stowarzyszonych tj. USOSweb, APD, będzie możliwa tylko i wyłącznie za pomocą kont pocztowych w domenie uwr.edu.pl. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w tej sprawie.

więcej...

18.11.2015


Dostęp do indywidualnego konta poprzez USOSweba

Kolejne kroki w celu uzyskania dostępu do indywidualnego konta studenta :

  1. wejść na stronę www.usosweb.uni.wroc.pl,
  2. wybrać opcję "zaloguj się"
  3. w miejsce loginu wpisać numer indeksu i wybrać "Zapomniane hasło"

Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami. Wybrane hasło będzie hasłem potrzebnym do zalogowania się na indywidualne konto studenta.

więcej...

25.09.2015