Erasmus+ dodatkowe miejsce w Tomsku

Wydział Nauk Biologicznych dysponuje jednym miejscem na wyjazd na studia do Tomska (Rosja) w ramach programu Erasmus+.

więcej...

18.01.2018


Rekrutacja Erasmus+

Szanowni Studenci i Doktoranci,

rozpoczęła się rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+, która potrwa do 21 lutego 2018 r.

więcej...

17.01.2018


Badania lekarskie

Lista placówek, które BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie dla uczniów i studentów na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://www.dwomp.pl/

więcej...

17.01.2018


Stypendium socjalne w semestrze letnim

Szczegółowe informacje dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim zostały zamieszczone w zakładce "stypendia".

więcej...

11.01.2018


Dzień Rektorski

W dniu 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadził dzień rektorski wolny od zajęć dydaktycznych.

więcej...

10.01.2018


Zapisy na lektoraty

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia mikrobiologii oraz
studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia genetyki i biologii eksperymentalnej

zgodnie z programem zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w drugim semestrze (semestr letni 2017/2018)

http://www.spnjo.uni.wroc.pl/sites/default/files/file /wymogi_od2013_stacj2st_20172018_20171006.pdf

Studenci proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od 15.01.2018 do 25.01.2018 do godz.23.59.

więcej...

09.01.2018


Skierowania na praktyki nauczycielskie

W dziekanacie są przygotowane do odbioru skierowania na praktyki nauczycielskie dla studentów odbywających ww. praktyki w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018.

więcej...

23.11.2017


Obowiązkowe szkolenie BHP dla wszystkich studentów i doktorantów I roku

UWAGA STUDENCI I ROKU w roku akademickim 2017/2018
pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich,

Szanowni Państwo,

obowiązkiem każdego studenta rozpoczynającego naukę na Uniwersytecie Wrocławskim jest udział w szkoleniu bhp oraz ppoż. Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 16 października 2017 r. do 30 stycznia 2018 r.

Rejestracja i przebieg szkolenia - instrukcja.pdf

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89.

Wsparcie Informatyczne Karol Greinert tel. 509 275 001 w godz. 7:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku.

więcej...

19.10.2017


Nowy Regulmin dotyczący zajęć z WF-u

Szanowni Studenci,

prosimy o zapoznanie się  z Regulminem dotyczacym zajęć z wychowania fizycznego, który obowiązuje od roku akad. 2017/2018. Studenci, którzy rozpoczęli studia przed dniem 1 października 2017 r., realizują zajęcia z WF-u na zasadach obowiązujących w dniu rozpoczęcia kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim.

Obowiązujące Zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim...

więcej...

18.09.2017


Indeks elektroniczny w praktyce

Szanowni Studenci Wydziału Nauk Biologicznych,

na Wydziale Nauk Biologicznych obowiązuje indeks elektroniczny dla studentów wszystkich lat i kierunków. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

więcej...

18.12.2015


Konta Office 365 dla doktorantów i studentów

Na podstawie zarządzenia nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. wymiana korespondencji między pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego a studentem, słuchaczem lub doktorantem w systemie USOS oraz innych systemach z nim stowarzyszonych tj. USOSweb, APD, będzie możliwa tylko i wyłącznie za pomocą kont pocztowych w domenie uwr.edu.pl. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w tej sprawie.

więcej...

18.11.2015


Dostęp do indywidualnego konta poprzez USOSweba

Kolejne kroki w celu uzyskania dostępu do indywidualnego konta studenta :

  1. wejść na stronę www.usosweb.uni.wroc.pl,
  2. wybrać opcję "zaloguj się"
  3. w miejsce loginu wpisać numer indeksu i wybrać "Zapomniane hasło"

Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami. Wybrane hasło będzie hasłem potrzebnym do zalogowania się na indywidualne konto studenta.

więcej...

25.09.2015


Niezbędnik Studenta

Drodzy Studenci i Doktoranci,

zapraszamy do zapoznania się z Niezbędnikami Studenta i Doktoranta. Dowiecie się z nich co, gdzie, jak i u kogo możecie załatwić.

 

więcej...

06.10.2014