Rejestracja na specjalności na kierunku biologia

W dniach 23-27.04.2018 r. dla studentów II roku studiów licencjackich kierunku BIOLOGIA, zostanie uruchomiona rejestracja na specjalności na III rok w roku akad. 2018/19.

więcej...

19.04.2018


Program MOST 2018/19

Ruszyła rejestracja na program MOST na rok akad. 2018/19, która potrwa do 15 maja. Szczegóły znajdują się tutaj oraz na stronie internetowej programu MOST.

więcej...

16.04.2018


Wybór specjalności na kierunku biologia

Zapraszam Studentów II roku studiów I stopnia kierunku biologia na spotkanie w sprawie wyboru specjalności na III roku. Spotkanie będzie miało miejsce 17.04.2018 (wtorek) w sali 18 KBC o 9:30 (zaraz po wykładzie z Psycho-biologicznych uwarunkowań zachowań ludzkich).

Obecność wszystkich jest obowiązkowa.

dr Joanna Łubocka
Pełnomocnik Dziekana WNB ds. dydaktycznych

więcej...

03.04.2018


Wyjazdy w ramach umów bilateralnych

Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza nabór na wyjazdy semestralne w roku akad. 2018/2019 do Korei Południowej w ramach umów bilateralnych. Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia 2018 r.

więcej...

27.03.2018


Szkolenie BHP dla studentów i doktorantów

UWAGA STUDENCI I ROKU w roku akademickim 2017/18
studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i doktoranckich,
którzy nie odbyli szkolenia wstępnego BHP
w okresie 16.10.2017 r.- 30.1.2018 r. w formie e-learningu

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
dostępne jest od 15 marca do 30 czerwca 2018 r. na stronie:
https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/index.php?categoryid=46

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UWr Nr 40/2017 wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy  wynosi 150,00 zł.

Szczegółowe informacje...

więcej...

16.03.2018


Test kwalifikacyjny z j. obcego - biologia człowieka

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje,

że studenci  I roku  I stopnia studiów stacjonarnych kierunku  biologia człowieka są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego ( zalecany angielski ) na poziomie B2 II . Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw , zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej  studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/
w terminie od 21.03 do 3.04.2018 r do godz. 23.59.

Test kwalifikacyjny  z języka obcego odbędzie się   05.04.2018  godz.12.45

Sala zostanie podana studentom po zapisaniu się na test.

więcej...

12.03.2018


Wybór j. obcego - zalecany j. angielski

Szanowni Studenci,

informujemy, że językiem obcym zalecanym do realizacji na wszystkich kierunkach studiów  prowadzonych na Wydziale Nauk Biologicznych jest język angielski z uwagi na fakt, iż umiejętność posługiwania się nim jest niezbędna do realizacji pracy dyplomowej i osiągnięcia efektów kształcenia wymaganych na kierunkach kształcenia na WNB.

Bardzo prosimy o wzięcie powyższego faktu pod uwagę podczas wyboru języka obcego na teście kwalifikacyjnym.

więcej...

06.03.2018


Test kwalifikacyjny z j. obcego

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że
studenci  I roku  studiów I stopnia wszystkich kierunków Wydziału Nauk Biologicznych
(z wyjątkiem genetyki i biologii eksperymentalnej)
są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego ( zalecany angielski) na poziomie B2 II.

Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw , zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej  studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/
w terminie od 7.03 do 13.03.2018 r do godz. 23.59.
Test kwalifikacyjny  z języka obcego odbędzie się  16.03.2018  godz.12.30

więcej...

05.03.2018


Praktyki studenckie w Winnicy Wzgórz Trzebnickich

Informacja w sprawie możliwości zrealizowania praktyki studenckiej objętej lub nieobjętej programem kształcenia w Winnicy Wzgórz Trzebnickich

więcej...

20.02.2018


Badania lekarskie

Lista placówek, które BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie dla uczniów i studentów na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://www.dwomp.pl/

więcej...

17.01.2018


Dzień Rektorski

W dniu 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadził dzień rektorski wolny od zajęć dydaktycznych.

więcej...

10.01.2018


Zapisy na lektoraty

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia mikrobiologii oraz
studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia genetyki i biologii eksperymentalnej

zgodnie z programem zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w drugim semestrze (semestr letni 2017/2018)

http://www.spnjo.uni.wroc.pl/sites/default/files/file /wymogi_od2013_stacj2st_20172018_20171006.pdf

Studenci proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od 15.01.2018 do 25.01.2018 do godz.23.59.

więcej...

09.01.2018


Nowy Regulmin dotyczący zajęć z WF-u

Szanowni Studenci,

prosimy o zapoznanie się  z Regulminem dotyczacym zajęć z wychowania fizycznego, który obowiązuje od roku akad. 2017/2018. Studenci, którzy rozpoczęli studia przed dniem 1 października 2017 r., realizują zajęcia z WF-u na zasadach obowiązujących w dniu rozpoczęcia kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim.

Obowiązujące Zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim...

więcej...

18.09.2017


Indeks elektroniczny w praktyce

Szanowni Studenci Wydziału Nauk Biologicznych,

na Wydziale Nauk Biologicznych obowiązuje indeks elektroniczny dla studentów wszystkich lat i kierunków. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

więcej...

18.12.2015


Konta Office 365 dla doktorantów i studentów

Na podstawie zarządzenia nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. wymiana korespondencji między pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego a studentem, słuchaczem lub doktorantem w systemie USOS oraz innych systemach z nim stowarzyszonych tj. USOSweb, APD, będzie możliwa tylko i wyłącznie za pomocą kont pocztowych w domenie uwr.edu.pl. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w tej sprawie.

więcej...

18.11.2015


Dostęp do indywidualnego konta poprzez USOSweba

Kolejne kroki w celu uzyskania dostępu do indywidualnego konta studenta :

  1. wejść na stronę www.usosweb.uni.wroc.pl,
  2. wybrać opcję "zaloguj się"
  3. w miejsce loginu wpisać numer indeksu i wybrać "Zapomniane hasło"

Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami. Wybrane hasło będzie hasłem potrzebnym do zalogowania się na indywidualne konto studenta.

więcej...

25.09.2015


Niezbędnik Studenta

Drodzy Studenci i Doktoranci,

zapraszamy do zapoznania się z Niezbędnikami Studenta i Doktoranta. Dowiecie się z nich co, gdzie, jak i u kogo możecie załatwić.

więcej...

06.10.2014