Zaproszenie z Masaryk University w Brnie

Zaproszenie z Masaryk University w Brnie

więcej...

18.02.2019


Ubezpieczenie studentów i doktorantów NNW i OC

Uprzejmie informujemy, że studenci i doktoranci UWr mogą ubezpieczyć się w roku akademickim 2018/2019 od:

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ oraz

NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://uni.wroc.pl/wsparcie/ubezpieczenia-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-studentow-i-doktorantow/

więcej...

18.02.2019


Mobilny USOS UWr – już dostępny!

Droga Studentko, Drogi Studencie,

Oddajemy do Twojego użytku aplikację Mobilny USOS UWr, stworzoną z myślą o korzystaniu z USOSweb na smartfonach. Aplikacja jest darmowa i dostępna w sklepie Google Play.

więcej...

18.02.2019


Odwołane dyżury Pani Prodziekan ds. ogólnych

W dniach 14 i 19 lutego b.r. dyżury Pani dr hab. prof. Małgorzaty Daczewskiej, Prodziekan ds. ogólnych, zostają odwołane

więcej...

12.02.2019


Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w roku akademickim 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że istnieje jeszcze możliwość skorzystania przez studentów i doktorantów  z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://uni.wroc.pl/wsparcie/ubezpieczenia-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-studentow-i-doktorantow/

 

więcej...

11.02.2019


Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach Erasmus+

Drodzy studenci i doktoranci,

Przypominamy, że rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ potrwa jeszcze do 22 lutego. Na stronie WNB w zakładce studia/erasmus znajdą Państwo uaktualnioną tabelkę z uczelniami, które podpisały umowy z naszym Wydziałem o wzajemnej wymianie studentów i pracowników naukowych:

http://www.biologia.uni.wroc.pl/pl/page/studia/erasmus

Ostatnio zawarliśmy takie umowy z Uniwersytetami we Francuskiej Gujanie, Porto, Madrycie, Florencji czy Istambule. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą uczelni partnerskich – być może znajdą tam Państwo przedmioty czy projekty, które chcieliby Państwo zrealizować w trakcie studiów.

Szczegółowe pytania prosimy kierować do dr hab. Magdaleny Migockiej, Wydziałowego Koordynatora programu Erasmus+ (magdalena.migocka@uwr.edu.pl, Instytut Biologii Eksperymentalnej ul. Kanonia 6/8)

więcej...

11.02.2019


Rejestracja na semestr letni 2018/19

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe na semestr letni na rok akademicki 2018/19 na Wydziale Nauk Biologicznych rozpocznie się 14 lutego o godzinie 23.59 i będzie trwała do 19 lutego do godziny 23.59. Rejestracja obowiązuje studentów I, II i III roku studiów licencjackich (S1) i I i II roku studiów magisterskich (S2). Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami ogłoszenia.

więcej...

06.02.2019


Zmiana godzin dyżuru Prodziekan ds. dydaktycznych

Informujemy, że w najbliższy czwartek tj. 7 lutego, zmianie ulega dyżur Pani Prodziekan ds. dydaktycznych. Będzie on trwał w godzinach od 14.00 - 15.00.

więcej...

06.02.2019


Zgłoszenie do rozliczenia etapu w USOS

Szanowni Studenci,

prosimy o sprawdzenie w systemie USOS czy uzyskaliście Państwo wszystkie oceny z przedmiotów  wymaganych programem kształcenia. Przypominamy, że ewentualne korekty można zgłaszać oceniającemu najpóźniej w terminie trzech dni od daty zamknięcia protokołów.

Studenci, którzy sprawdzili, że posiadają komplet wymaganych ocen (lub spełniają wymogi do warunkowego zaliczenia semestru lub powtórnego wpisu na ten sam semestr) proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie poprzez system USOS gotowości do rozliczenia semestru (Dla studentów/ Zaliczanie etapów/ Zgłoś do rozliczenia etap)...

więcej...

06.02.2019


Zapisy na lektorat (kierunek Mikrobiologia oraz Genetyka i biologia eksperyjmentalna II stopnia)

Lektorat języka nowożytnego - poziom B2+

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku mikrobiologia oraz genetyka i biologia eksperymentalna, którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w drugim semestrze (semestr letni 2018/2019) proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od 14.01.2019 do 27.01.2019 do godz.23.59.

Wyboru języka nowożytnego dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Informujemy, że językiem obcym zalecanym do realizacji na wszystkich kierunkach studiów  prowadzonych na Wydziale Nauk Biologicznych jest język angielski z uwagi na fakt, iż umiejętność posługiwania się nim jest niezbędna do realizacji pracy dyplomowej i osiągnięcia efektów kształcenia wymaganych na kierunkach kształcenia na WNB.

więcej...

09.01.2019


Stypendia socjalne dla studentów i doktorantów w semestrze letnim 2018/2019

Informacje dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim w roku 2018/2019:
https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-studentow/

 

Informacje dla doktorantów ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim w roku 2018/2019:
https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-doktorantow/

więcej...

08.01.2019


Terminy egzaminów dyplomowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że egzaminy dyplomowe na Wydziale Nauk Biologicznych w semestrze zimowym 2018/19 odbędą się w terminach: 13,14,15 i 19 lutego 2019. Poszczególne jednostki mają prawo zawężania wskazanych terminów, więc prosimy o kontakt z właściwym Z-cą Dyrektora/Kierownika ds. dydaktycznych.

Szczegółowy terminarz APD: https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/Do+pobrania/apd-terminarz

Szczegółowe informacje na stronach:
https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/studia/Prace+dyplomowe+licencjackie 
https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/studia/Prace-magisterskie-dyplomowe

 

więcej...

17.12.2018


Rekrutacja Erasmus+

Drodzy studenci i doktoranci, rozpoczynamy rekrutację na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+. Aktualne informacje na temat wyjazdów, warunki i regulaminy rekrutacji i rozliczania oraz lista uczelni partnerskich znajdują się stronie naszego Wydziału.

 

więcej...

10.12.2018


Zmiana godzin dyżurów dr Joanny Łubockiej i dr hab. prof. Małgorzaty Daczewskiej

Dyżury dr hab. prof. Małgorzaty Daczewskiej Prodziekan ds. ogólnych:

  • wtorek 10.00-11.00
  • czwartek 12.00-14.00

Dyżury dr Joanny Łubockiej Pełnomocnika Dziekana ds. dydaktyki:

  • czwartek 12.00-14.00
więcej...

20.11.2018


Niezbędnik Studenta i Doktoranta

Szanowni Studenci i Doktoranci,

zapraszamy do zapoznania się z Niezbędnikami Studenta i Doktoranta. Dowiecie się z nich jakie sprawy załatwicie w Dziekanacie WNB, a jakie w poszczególnych sekretariatach dydaktycznych.

więcej...

03.10.2018


Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów i doktorantów

Studenci I roku studiów I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich) oraz III stopnia (doktoranckich) zobowiązani są do udziału w szkoleniu BHP, które jest częścią programu studiów. Szkolenie jest obowiązkowe. Osoby, które nie wykonają szkolenia w terminie będą kierowane do jego powtarzania. Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy  wynosi 150,00 zł. Prosimy o zapoznanie się z informacjami szczegółowymi.

więcej...

28.09.2018


Zapisy na lektorat, biologia II stopień

Studenci kierunku biologia II stopnia, którzy muszą zapisać się na lektorat języka na poziomie B2+, a nie mają jeszcze dostępu do USOSweb (tylko ci studenci, którzy są nie ukończyli studiów licencjackich na Uniwersytecie Wrocławskim).

Prosimy zapoznać się z informacjami na stronie http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/zapisy-uzupe%C5%82niaj%C4%85ce-na-lektoraty. Należy napisać maila na adres dotyczący języka angielskiego, wraz z załączoną tabelą w WORDZIE.

więcej...

21.09.2018


Studia II stopnia - lektoraty - testy kwalifikacyjne zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku
Zarządzanie Środowiskiem Przyrodncizym

zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w trzecim semestrze  (semestr zimowy 2019/2020 ) . Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym  terminie.

Więcej...

więcej...

13.07.2018


Studia II stopnia - lektoraty - testy kwalifikacyjne mikrobiologia

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku
Mikrobiologia

zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w drugim semestrze  (semestr letni 2018/2019 ) . Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym  terminie.

Więcej...

więcej...

13.07.2018


Studia II stopnia - lektoraty - testy kwalifikacyjne biologia

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku
Biologia

zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w pierwszym semestrze (semestr zimowy 2018/2019). Studenci proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od  01.09 – 23.09.2018 do godz.23.59.

Więcej...

więcej...

13.07.2018


Studia II stopnia - lektoraty - testy kwalifikacyjne genetyka i biologia eksperymentalna

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku
Genetyka i biologia eksperymentalna

zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w drugim semestrze  (semestr letni 2018/2019 ). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym  terminie.

Więcej...

więcej...

13.07.2018


Studia I stopnia - lektoraty - testy kwalifikacyjne

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku
Biologia (wszystkie specjalności), Biologia Człowieka, Mikrobiologia,
Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym

zgodnie z programem studiów, rozpoczynają  lektorat w semestrze 3 ( semestr zimowy 2019/2020).

Studenci zobowiązani są do kontynuacji nauki języka angielskiego.

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego lub niemieckiego w marcu-maju  2019 roku. Więcej...

więcej...

13.07.2018


Wybór j. obcego - zalecany j. angielski

Szanowni Studenci,

informujemy, że językiem obcym zalecanym do realizacji na wszystkich kierunkach studiów  prowadzonych na Wydziale Nauk Biologicznych jest język angielski z uwagi na fakt, iż umiejętność posługiwania się nim jest niezbędna do realizacji pracy dyplomowej i osiągnięcia efektów kształcenia wymaganych na kierunkach kształcenia na WNB.

Bardzo prosimy o wzięcie powyższego faktu pod uwagę podczas wyboru języka obcego na teście kwalifikacyjnym.

więcej...

06.03.2018


Badania lekarskie

Lista placówek, które BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie dla uczniów i studentów na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://www.dwomp.pl/

więcej...

17.01.2018


Indeks elektroniczny w praktyce

Szanowni Studenci Wydziału Nauk Biologicznych,

na Wydziale Nauk Biologicznych obowiązuje indeks elektroniczny dla studentów wszystkich lat i kierunków. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

więcej...

18.12.2015


Konta Office 365 dla doktorantów i studentów

Na podstawie zarządzenia nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. wymiana korespondencji między pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego a studentem, słuchaczem lub doktorantem w systemie USOS oraz innych systemach z nim stowarzyszonych tj. USOSweb, APD, będzie możliwa tylko i wyłącznie za pomocą kont pocztowych w domenie uwr.edu.pl. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w tej sprawie.

więcej...

18.11.2015


Dostęp do indywidualnego konta poprzez USOSweba

Kolejne kroki w celu uzyskania dostępu do indywidualnego konta studenta :

  1. wejść na stronę www.usosweb.uni.wroc.pl,
  2. wybrać opcję "zaloguj się"
  3. w miejsce loginu wpisać numer indeksu i wybrać "Zapomniane hasło"

Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami. Wybrane hasło będzie hasłem potrzebnym do zalogowania się na indywidualne konto studenta.

więcej...

25.09.2015


Niezbędnik Studenta i Doktoranta

Drodzy Studenci i Doktoranci,

zapraszamy do zapoznania się z Niezbędnikami Studenta i Doktoranta. Dowiecie się z nich co, gdzie, jak i u kogo możecie załatwić.

więcej...

06.10.2014