Odwołany dyzur Pani Prodziekan ds. dydaktycznych

Najbliższy dyżur Pani dr hab. prof. Gabrieli Bugli-Płoskońskiej - Prodziekan ds. dydaktycznych, przypadający na 16 października 2018 r. zostaje odwołany.

więcej...

15.10.2018


Umowy edukacyjne

Studenci przyjęci na I rok studiów I i II stopnia w roku akad. 2018/19 , którzy jeszcze NIE PODPISALI w Dziekanacie umowy o świadczenie usług edukacyjnych mają obowiązek podpisania jej do dnia 12 października 2018 r. (piątek) w godzinach dyżuru Dziekanatu WNB. Osoby, które nie podpiszą umowy do tego terminu zostaną skreślone z listy studentów.

więcej...

08.10.2018


Informacja odnośnie rejestracji w systemie USOS

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że 2 października zakończyła się rejestracja na wszystkie przedmioty obowiązkowe i do wyboru w systemie USOS. Korekty w zapisach do grup w systemie USOS możecie dokonywać w uzasadnionych przypadkach do 15 października br. w odpowiednim sekretariacie dydaktycznym. Informacje szczegółowe...

więcej...

03.10.2018


Niezbędnik Studenta i Doktoranta

Szanowni Studenci i Doktoranci,

zapraszamy do zapoznania się z Niezbędnikami Studenta i Doktoranta. Dowiecie się z nich jakie sprawy załatwicie w Dziekanacie WNB, a jakie w poszczególnych sekretariatach dydaktycznych.

więcej...

03.10.2018


Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów i doktorantów

Studenci I roku studiów I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich) oraz III stopnia (doktoranckich) zobowiązani są do udziału w szkoleniu BHP, które jest częścią programu studiów. Szkolenie jest obowiązkowe. Osoby, które nie wykonają szkolenia w terminie będą kierowane do jego powtarzania. Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy  wynosi 150,00 zł. Prosimy o zapoznanie się z informacjami szczegółowymi.

więcej...

28.09.2018


Wnioski o stypendia - aktualizacja

W usosie zostały zaktualizowane wnioski o stypendia, osoby które już złożyły wnioski w dziekanacie proszone są o pilne dostarczenie brakującej zgody: wzór dla studenta, wzór dla doktoranta

więcej...

26.09.2018


Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego

Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego odbędą się w terminach:

  1. 01.10.2018 r. (poniedziałek), 02.10.2018 r. (wtorek), 03.10.2018 r. (środa) w godzinach 08:00-22:00
  2. Korekty zapisów: 17.10.2018 r. (środa), 18.10.2018 r. (czwartek), 19.10.2018 r. (piątek) w godzinach 08:00-22:00

Informacje na stronie https://zapisy.uni.wroc.pl/

więcej...

25.09.2018


Zapisy na lektorat, biologia II stopień

Studenci kierunku biologia II stopnia, którzy muszą zapisać się na lektorat języka na poziomie B2+, a nie mają jeszcze dostępu do USOSweb (tylko ci studenci, którzy są nie ukończyli studiów licencjackich na Uniwersytecie Wrocławskim).

Prosimy zapoznać się z informacjami na stronie http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/zapisy-uzupe%C5%82niaj%C4%85ce-na-lektoraty. Należy napisać maila na adres dotyczący języka angielskiego, wraz z załączoną tabelą w WORDZIE.

więcej...

21.09.2018


Studia licencjackie - I rok 2018/19

Informacja dla studentów I roku 2018/19 studiów I stopnia (licencjackich) odnośnie planów zajęć i wpisania do grup w systemie USOS.

więcej...

20.09.2018


Ubezpieczenie NWW

Od 20 września, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie można wykupić w dziekanacie ubezpieczenie NNW. Wysokość składki wynosi 50 zł.

więcej...

05.09.2018


Rejestracja na przedmioty na rok akad. 2018/19 dla studentów i doktorantów

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i przedmioty do wyboru na rok akad. 2018/19 na Wydziale Nauk Biologicznych rozpocznie się 26 września o godz. 23.59 i będzie trwała do 2 października. prosimy o zapoznanie się ze szczegółami i zasadami rejestracji.

więcej...

09.08.2018


Zmiana sposobu składania wniosków o stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego

Dziekanat uprzejmie informuje, że od roku akademickiego 2018/2019, wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia z dotacji projakościowej należy złożyć poprzez system USOSweb dostępny na stronie https://usosweb.uni.wroc.pl. Zmiany zostały  wprowadzone Zarządzeniami Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Nr  100/2018 z dnia  13 lipca 2018r. i  Nr 101/2018 z dnia 13 lipca 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydziału w zakładce stypendia dla doktorantów:

https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/stypendia/Stypendia-dla-doktorantow

więcej...

27.07.2018


Studia II stopnia magisterskie - bardzo ważne informacje dla nowoprzyjętych studentów

Bardzo ważne informacje dla studentów I roku studiów II stopnia (magisterskich) 2018/19

Prosimy studentów I roku studiów II stopnia wszystkich kierunków w roku akad. 2018/19 o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi: 1) harmonogramu dnia adaptacyjnego (1 października 2018 r.), 2) podpisywania umów o świadczenie usług edukacyjnych, 3) odbioru skierowań i badań lekarskich, 4) testów kwalifikacyjnych na j. angielski, 5) Szkoleń BHP i bibliotecznych

więcej...

25.07.2018


Studia I stopnia licencjackie - bardzo ważne informacje dla nowoprzyjętych studentów

Bardzo ważne informacje dla studentów I roku studiów I stopnia (licencjackich) 2018/19

Prosimy studentów I roku studiów I stopnia wszystkich kierunków w roku akad. 2018/19 o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi:

1) harmonogramu dni adaptacyjnych (27-28 września 2018 r.)
2) odbioru legitymacji
3) podpisywania umów o świadczenie usług edukacyjnych
4) skierowań i badań lekarskich
5) testów kwalifikacyjnych na j. angielski

Obecność dnia 28 września br. jest obowiązkowa. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na informacje dot. skierowań i badań lekarskich. Szczegóły...

więcej...

25.07.2018


Studia II stopnia - lektoraty - testy kwalifikacyjne zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku
Zarządzanie Środowiskiem Przyrodncizym

zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w trzecim semestrze  (semestr zimowy 2019/2020 ) . Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym  terminie.

Więcej...

więcej...

13.07.2018


Studia II stopnia - lektoraty - testy kwalifikacyjne mikrobiologia

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku
Mikrobiologia

zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w drugim semestrze  (semestr letni 2018/2019 ) . Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym  terminie.

Więcej...

więcej...

13.07.2018


Studia II stopnia - lektoraty - testy kwalifikacyjne biologia

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku
Biologia

zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w pierwszym semestrze (semestr zimowy 2018/2019). Studenci proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od  01.09 – 23.09.2018 do godz.23.59.

Więcej...

więcej...

13.07.2018


Studia II stopnia - lektoraty - testy kwalifikacyjne genetyka i biologia eksperymentalna

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku
Genetyka i biologia eksperymentalna

zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w drugim semestrze  (semestr letni 2018/2019 ). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym  terminie.

Więcej...

więcej...

13.07.2018


Studia I stopnia - lektoraty - testy - kwalifikacyjne genetyka i biologia eksperymentalna

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku
Genetyka i Biologia Eksperymentalna

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej  studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego. Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/ w terminie 10.09.do 24.09.2018  do godz. 23.59.

Test kwalifikacyjny  z języka obcego odbędzie się 27.09.2018 o  godz. 12.00.

Więcej...   

więcej...

13.07.2018


Studia I stopnia - lektoraty - testy kwalifikacyjne

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku
Biologia (wszystkie specjalności), Biologia Człowieka, Mikrobiologia,
Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym

zgodnie z programem studiów, rozpoczynają  lektorat w semestrze 3 ( semestr zimowy 2019/2020).

Studenci zobowiązani są do kontynuacji nauki języka angielskiego.

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego lub niemieckiego w marcu-maju  2019 roku. Więcej...

więcej...

13.07.2018


Ankiety oceny zajęć dydaktycznych

Szanowni Studenci i Doktoranci,

w systemie USOS zostały uruchomione ankiety oceny zajęć dydaktycznych. Zachęcamy do wyrażenia Waszych opinii.

Poniżej zamieszczamy zbiorcze informacje o wynikach ankiet studenckich oceniających zajęcia dydaktyczne przeprowadzone w semestrze zimowym roku akad. 2017/18 opracowane przez Wydziałowy Zespól ds. Oceny  Jakości Kształcenia

więcej...

19.06.2018


Wybór j. obcego - zalecany j. angielski

Szanowni Studenci,

informujemy, że językiem obcym zalecanym do realizacji na wszystkich kierunkach studiów  prowadzonych na Wydziale Nauk Biologicznych jest język angielski z uwagi na fakt, iż umiejętność posługiwania się nim jest niezbędna do realizacji pracy dyplomowej i osiągnięcia efektów kształcenia wymaganych na kierunkach kształcenia na WNB.

Bardzo prosimy o wzięcie powyższego faktu pod uwagę podczas wyboru języka obcego na teście kwalifikacyjnym.

więcej...

06.03.2018


Badania lekarskie

Lista placówek, które BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie dla uczniów i studentów na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://www.dwomp.pl/

więcej...

17.01.2018


Indeks elektroniczny w praktyce

Szanowni Studenci Wydziału Nauk Biologicznych,

na Wydziale Nauk Biologicznych obowiązuje indeks elektroniczny dla studentów wszystkich lat i kierunków. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

więcej...

18.12.2015


Konta Office 365 dla doktorantów i studentów

Na podstawie zarządzenia nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. wymiana korespondencji między pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego a studentem, słuchaczem lub doktorantem w systemie USOS oraz innych systemach z nim stowarzyszonych tj. USOSweb, APD, będzie możliwa tylko i wyłącznie za pomocą kont pocztowych w domenie uwr.edu.pl. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w tej sprawie.

więcej...

18.11.2015


Dostęp do indywidualnego konta poprzez USOSweba

Kolejne kroki w celu uzyskania dostępu do indywidualnego konta studenta :

  1. wejść na stronę www.usosweb.uni.wroc.pl,
  2. wybrać opcję "zaloguj się"
  3. w miejsce loginu wpisać numer indeksu i wybrać "Zapomniane hasło"

Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami. Wybrane hasło będzie hasłem potrzebnym do zalogowania się na indywidualne konto studenta.

więcej...

25.09.2015


Niezbędnik Studenta i Doktoranta

Drodzy Studenci i Doktoranci,

zapraszamy do zapoznania się z Niezbędnikami Studenta i Doktoranta. Dowiecie się z nich co, gdzie, jak i u kogo możecie załatwić.

więcej...

06.10.2014