Program Stypendialny Prezydenta Wrocławia - Stypendium dla doktorantów za wybitne osiągnięcia

Studencki Program Stypendialny Stypendium dla doktorantów - za wybitne osiągnięcia realizowany przez Prezydenta Wrocławia

Szczegółowe informacje znajduja się na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego www.wca.wroc.pl/studencki-program-stypendialny w zakładce stypendium dla doktorantów.

Termin składania wniosków o stypendium  upływa 30 czerwca 2018 r.
 
Wnioski składa się online poprzez stronę http://sps.cui.wroclaw.pl/.
więcej...

21.06.2018


Ankiety oceny zajęć dydaktycznych

Szanowni Studenci i Doktoranci,

w systemie USOS zostały uruchomione ankiety oceny zajęć dydaktycznych. Zachęcamy do wyrażenia Waszych opinii.

Poniżej zamieszczamy zbiorcze informacje o wynikach ankiet studenckich oceniających zajęcia dydaktyczne przeprowadzone w semestrze zimowym roku akad. 2017/18 opracowane przez Wydziałowy Zespól ds. Oceny  Jakości Kształcenia

więcej...

19.06.2018


Odwołany dyżur Pani Prodziekan ds. ogólnych

W dniu 21 czerwca b. r. dyżur Pani dr hab. prof. Małgorzaty Daczewskiej Prodziekan ds. ogólnych

zostaje odwołany.

więcej...

19.06.2018


Zmiana godzin dyżurów

Uprzejmie informujemy, że zmianie ulegają godziny dyżurów dr hab. prof. Gabrieli Bugli-Płoskońskiej Prodziekan ds. dydaktycznych.

Dyżury odbędą się w godzinach:

wtorek - 19 czerwca - 8.00-9.30
czwartek - 21 czerwca - 11.00-12.30

 

 

więcej...

18.06.2018


Szkolenie BHP dla studentów i doktorantów

UWAGA STUDENCI I ROKU w roku akademickim 2017/18
studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i doktoranckich,
którzy nie odbyli szkolenia wstępnego BHP
w okresie 16.10.2017 r.- 30.1.2018 r. w formie e-learningu

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
dostępne jest od 15 marca do 30 czerwca 2018 r. na stronie:
https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/index.php?categoryid=46

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UWr Nr 40/2017 wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy  wynosi 150,00 zł.

Szczegółowe informacje...

więcej...

16.03.2018


Wybór j. obcego - zalecany j. angielski

Szanowni Studenci,

informujemy, że językiem obcym zalecanym do realizacji na wszystkich kierunkach studiów  prowadzonych na Wydziale Nauk Biologicznych jest język angielski z uwagi na fakt, iż umiejętność posługiwania się nim jest niezbędna do realizacji pracy dyplomowej i osiągnięcia efektów kształcenia wymaganych na kierunkach kształcenia na WNB.

Bardzo prosimy o wzięcie powyższego faktu pod uwagę podczas wyboru języka obcego na teście kwalifikacyjnym.

więcej...

06.03.2018


Praktyki studenckie w Winnicy Wzgórz Trzebnickich

Informacja w sprawie możliwości zrealizowania praktyki studenckiej objętej lub nieobjętej programem kształcenia w Winnicy Wzgórz Trzebnickich

więcej...

20.02.2018


Badania lekarskie

Lista placówek, które BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie dla uczniów i studentów na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://www.dwomp.pl/

więcej...

17.01.2018


Nowy Regulmin dotyczący zajęć z WF-u

Szanowni Studenci,

prosimy o zapoznanie się  z Regulminem dotyczacym zajęć z wychowania fizycznego, który obowiązuje od roku akad. 2017/2018. Studenci, którzy rozpoczęli studia przed dniem 1 października 2017 r., realizują zajęcia z WF-u na zasadach obowiązujących w dniu rozpoczęcia kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim.

Obowiązujące Zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim...

więcej...

18.09.2017


Indeks elektroniczny w praktyce

Szanowni Studenci Wydziału Nauk Biologicznych,

na Wydziale Nauk Biologicznych obowiązuje indeks elektroniczny dla studentów wszystkich lat i kierunków. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

więcej...

18.12.2015


Konta Office 365 dla doktorantów i studentów

Na podstawie zarządzenia nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. wymiana korespondencji między pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego a studentem, słuchaczem lub doktorantem w systemie USOS oraz innych systemach z nim stowarzyszonych tj. USOSweb, APD, będzie możliwa tylko i wyłącznie za pomocą kont pocztowych w domenie uwr.edu.pl. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w tej sprawie.

więcej...

18.11.2015


Dostęp do indywidualnego konta poprzez USOSweba

Kolejne kroki w celu uzyskania dostępu do indywidualnego konta studenta :

  1. wejść na stronę www.usosweb.uni.wroc.pl,
  2. wybrać opcję "zaloguj się"
  3. w miejsce loginu wpisać numer indeksu i wybrać "Zapomniane hasło"

Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami. Wybrane hasło będzie hasłem potrzebnym do zalogowania się na indywidualne konto studenta.

więcej...

25.09.2015


Niezbędnik Studenta

Drodzy Studenci i Doktoranci,

zapraszamy do zapoznania się z Niezbędnikami Studenta i Doktoranta. Dowiecie się z nich co, gdzie, jak i u kogo możecie załatwić.

więcej...

06.10.2014