Brak dostępu do USOS

W dniu 29.08.2019 roku nie będzie dostępu do systemu USOS w godz. 7:30 - 15.00 ze względu na konieczność przejścia na nową wersję systemu. Natomiast USOSweb oraz inne aplikacje webowe np. APD zostaną wyłączone w dniu 28.08.2019 r. o godz. 18:00 i nie będzie można z nich korzystać do dnia 29.08.2019 r. do godz. 15:00.

więcej...

25.07.2019


WAŻNE informacja dla studentów I roku studiów I stopnia

Prosimy studentów I roku studiów I stopnia wszystkich kierunków w roku akad. 2019/20 o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi:

1) harmonogramu dni adaptacyjnych (26-30 września 2019 r.)
2) odbioru legitymacji
3) skierowań i badań lekarskich
5) testów kwalifikacyjnych z j. angielskiego

Obecność dnia 30 września br. jest obowiązkowa. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na informacje dot. skierowań i badań lekarskich.

więcej...

19.07.2019


Lektoraty - studia I stopnia genetyka i biologia eksperymentalna

Studenci I stopnia studiów stacjonarnych kierunku genetyka i biologia eksperymentalna są zobowiązani wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka.

Zgodnie z programem studenci I roku studiów I stopnia genetyka i biologia eksperymentalna rozpoczną lektorat w drugim semestrze ( semestr letni 2019/2020 ). W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2019 roku.

więcej...

19.07.2019


Lektoraty studia I stopnia (biologia, mikrobiologia, biologia człowieka, zśp)

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunków biologia, biologia człowieka, mikrobiologia, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, zgodnie z programem studiów, rozpoczynają lektorat w semestrze 3 ( semestr zimowy 2020/2021). Studenci zobowiązani są do kontynuacji nauki języka angielskiego. Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego w marcu-maju 2020 roku.

więcej...

19.07.2019


Obowiązkowe szkolenie bhp i p.poż.

Obowiązkowe szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów I roku studiów I i II stopnia oraz doktorantów w roku akad. 2019/20 odbędzie się w terminie od 1 października do 30 listopada 2019 r.

więcej...

18.07.2019


Wręczenie dyplomów ukończenia studiów magisterskich

Zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów magisterskich absolwentom Wydziału Nauk Biologicznych, które odbędzie się w sobotę 16 listopada 2019 r., o godz. 13.00 w Oratorium Marianum w Gmachu Głównym UWr.

więcej...

17.07.2019


Harmonogram dyżurów dziekańskich

Szanowni Studenci i Doktoranci,

prosimy o zapoznanie się z harmonogramem dyżurów dziekańskich obowiązującym w lipcu i sierpniu.

 

więcej...

28.06.2019


Niezbędnik Studenta i Doktoranta

Szanowni Studenci i Doktoranci,

zapraszamy do zapoznania się z Niezbędnikami Studenta i Doktoranta. Dowiecie się z nich jakie sprawy załatwicie w Dziekanacie WNB, a jakie w poszczególnych sekretariatach dydaktycznych.

więcej...

03.10.2018


Wybór j. obcego - zalecany j. angielski

Szanowni Studenci,

informujemy, że językiem obcym zalecanym do realizacji na wszystkich kierunkach studiów  prowadzonych na Wydziale Nauk Biologicznych jest język angielski z uwagi na fakt, iż umiejętność posługiwania się nim jest niezbędna do realizacji pracy dyplomowej i osiągnięcia efektów kształcenia wymaganych na kierunkach kształcenia na WNB.

Bardzo prosimy o wzięcie powyższego faktu pod uwagę podczas wyboru języka obcego na teście kwalifikacyjnym.

więcej...

06.03.2018


Badania lekarskie

Lista placówek, które BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie dla uczniów i studentów na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://www.dwomp.pl/

więcej...

17.01.2018


Indeks elektroniczny w praktyce

Szanowni Studenci Wydziału Nauk Biologicznych,

na Wydziale Nauk Biologicznych obowiązuje indeks elektroniczny dla studentów wszystkich lat i kierunków. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

więcej...

18.12.2015


Konta Office 365 dla doktorantów i studentów

Na podstawie zarządzenia nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. wymiana korespondencji między pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego a studentem, słuchaczem lub doktorantem w systemie USOS oraz innych systemach z nim stowarzyszonych tj. USOSweb, APD, będzie możliwa tylko i wyłącznie za pomocą kont pocztowych w domenie uwr.edu.pl. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w tej sprawie.

więcej...

18.11.2015


Dostęp do indywidualnego konta poprzez USOSweba

Kolejne kroki w celu uzyskania dostępu do indywidualnego konta studenta :

  1. wejść na stronę www.usosweb.uni.wroc.pl,
  2. wybrać opcję "zaloguj się"
  3. w miejsce loginu wpisać numer indeksu i wybrać "Zapomniane hasło"

Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami. Wybrane hasło będzie hasłem potrzebnym do zalogowania się na indywidualne konto studenta.

więcej...

25.09.2015