Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologicznej oraz Rada Dyscypliny  uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 5 marca 2020 r. o godz. 10:30 w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Biologii Środowiskowej przy ulicy Sienkiewicza 21, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Iwony Kuras-Hilares

więcej...

21.02.2020


Zmiana organizacji roku akademickiego 2019/2020

W związku z komunikatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Wrocławskim, informujemy, że:

 

więcej...

17.02.2020


Ubezpieczenie NNW i OC

Uprzejmie informujemy, że można  jeszcze opłacić składkę na ubezpieczenie NNW, składkę na ubezpieczenie OC lub obie składki.

więcej...

13.02.2020


Odwołanie dyżuru

Pragniemy poinformować, że w dniu dzisiejszym (tj. 13.02.2020r.) odwołany zostaje dyżur Pełnomocnika Dziekana ds. dydaktycznych, pani dr Joanny Łubockiej.

więcej...

13.02.2020


Odwołanie dyżuru

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11.02.2020r. oraz 13.02.2020 odwołany zostaje dyżur Prodziekan ds. dydaktycznych dr hab. Gabrieli Bugli-Płoskońskiej.

więcej...

10.02.2020


Dyżur dydaktyczny 6 lutego br.

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 6 lutego br. dyżur dydaktyczny pełni  dr Joanna Łubocka Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki.

więcej...

05.02.2020


Rejestracja na semestr letni 2019/20

Rejestracja na przedmioty obowiązkowe w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20  rozpocznie się 17 lutego i będzie trwała do 21 lutego. Rejestracja obowiązuje wszystkich studentów I, II i III roku studiów licencjackich (S1) oraz I i II roku studiów magisterskich (S2). Prosimy o zapoznanie się z zasadami rejestracji.

więcej...

05.02.2020


Niezbędnik Studenta i Doktoranta

Szanowni Studenci i Doktoranci,

zapraszamy do zapoznania się z Niezbędnikami Studenta i Doktoranta. Dowiecie się z nich jakie sprawy załatwicie w Dziekanacie WNB (ul. Kuźnicza 35), a jakie w poszczególnych sekretariatach dydaktycznych.

więcej...

15.01.2020


Genetyka i biologia eksperymentalna, II stopnia - zapisy na lektorat

GENETYKA i BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA

Lektorat języka nowożytnego - poziom B2+

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia, którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego ( zalecany angielski ) na poziomie B2 + w drugim semestrze ( semestr letni 2019/2020) proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od 20.01.2020 do 06.02.2020 do godz.23.59.

więcej...

13.01.2020


Mikrobiologia, II stopnia - zapisy na lektorat

MIKROBILOGIA

Lektorat języka nowożytnego - poziom B2+

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia, którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego ( zalecany angielski ) na poziomie B2 + w drugim semestrze (semestr letni 2019/2020) proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od 20.01.2020 do 06.02.2020 do godz.23.59.

więcej...

13.01.2020


Informacje dla doktorantów Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych

Informacje dla doktorantów Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych Wydziału Nauk Biologicznych (WNB) i Wydziału Biotechnologii (WB) w roku akademickim 2019/2020.

więcej...

24.09.2019


Ubezpieczenie NNW i OC

Informujemy, że upłynął termin wpłat składek na ubezpieczenia NNW i OC. Szczegółowe informacje odnośnie zakresu oraz okresu ubezpieczenia, wysokości składek znajdują się na stronie https://uni.wroc.pl/wsparcie/ubezpieczenia-nnw-i-oc/ .

więcej...

17.09.2019


Lektoraty - studia II stopnia zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Studenci kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2019/2020 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w trzecim semestrze (semestr zimowy 2020/2021). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

więcej...

06.09.2019


Lektoraty-studia II stopnia mikrobiologia

Studenci kierunku mikrobiologia przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2019/2020 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w drugim semestrze (semestr letni 2019/2020 ). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

więcej...

06.09.2019


Lektoraty - studia II stopnia genetyka i biologia eksperymentalna

Studenci kierunku genetyka i biologia eksperymentalna przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2019/2020 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w drugim semestrze (semestr letni 2019/2020 ) . Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

więcej...

06.09.2019


Lektoraty - studia I stopnia genetyka i biologia eksperymentalna

Studenci I stopnia studiów stacjonarnych kierunku genetyka i biologia eksperymentalna są zobowiązani wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka.

Zgodnie z programem studenci I roku studiów I stopnia genetyka i biologia eksperymentalna rozpoczną lektorat w drugim semestrze ( semestr letni 2019/2020 ). W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2019 roku.

więcej...

19.07.2019


Lektoraty studia I stopnia (biologia, mikrobiologia, biologia człowieka, zśp)

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunków biologia, biologia człowieka, mikrobiologia, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, zgodnie z programem studiów, rozpoczynają lektorat w semestrze 3 ( semestr zimowy 2020/2021). Studenci zobowiązani są do kontynuacji nauki języka angielskiego. Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego w marcu-maju 2020 roku.

więcej...

19.07.2019


Wybór j. obcego - zalecany j. angielski

Szanowni Studenci,

informujemy, że językiem obcym zalecanym do realizacji na wszystkich kierunkach studiów  prowadzonych na Wydziale Nauk Biologicznych jest język angielski z uwagi na fakt, iż umiejętność posługiwania się nim jest niezbędna do realizacji pracy dyplomowej i osiągnięcia efektów kształcenia wymaganych na kierunkach kształcenia na WNB.

Bardzo prosimy o wzięcie powyższego faktu pod uwagę podczas wyboru języka obcego na teście kwalifikacyjnym.

więcej...

06.03.2018


Badania lekarskie

Lista placówek, które BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie dla uczniów i studentów na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://www.dwomp.pl/

więcej...

17.01.2018


Indeks elektroniczny w praktyce

Szanowni Studenci Wydziału Nauk Biologicznych,

na Wydziale Nauk Biologicznych obowiązuje indeks elektroniczny dla studentów wszystkich lat i kierunków. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

więcej...

18.12.2015


Konta Office 365 dla doktorantów i studentów

Na podstawie zarządzenia nr 140/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2014 r. wymiana korespondencji między pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego a studentem, słuchaczem lub doktorantem w systemie USOS oraz innych systemach z nim stowarzyszonych tj. USOSweb, APD, będzie możliwa tylko i wyłącznie za pomocą kont pocztowych w domenie uwr.edu.pl. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w tej sprawie.

więcej...

18.11.2015


Dostęp do indywidualnego konta poprzez USOSweba

Kolejne kroki w celu uzyskania dostępu do indywidualnego konta studenta :

  1. wejść na stronę www.usosweb.uni.wroc.pl,
  2. wybrać opcję "zaloguj się"
  3. w miejsce loginu wpisać numer indeksu i wybrać "Zapomniane hasło"

Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami. Wybrane hasło będzie hasłem potrzebnym do zalogowania się na indywidualne konto studenta.

więcej...

25.09.2015