Informacja odnośnie rejestracji w systemie USOS

03.10.2018


Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że 2 października zakończyła się rejestracja na wszystkie przedmioty obowiązkowe i do wyboru w systemie USOS.

 

Prosimy o sprawdzenie czy jesteście wpisani na wszystkie przedmioty (również wykłady i seminaria), które realizujecie w tym semestrze.

 
  • Student, który nie zapisze się na zajęcia w systemie USOS nie ma prawa w nich uczestniczyć
  • Student, który nie zapisze się na dany przedmiot poprzez system USOS nie będzie figurował w systemie USOS, a tym samym nie otrzyma oceny od prowadzącego zajęcia lub egzaminatora i nie uzyska wpisu na wyższy semestr
  • Korekty w zapisach do grup w systemie USOS możecie dokonywać w uzasadnionych przypadkach do 15 października br. w odpowiednim sekretariacie dydaktycznym


Zasady zmiany grupy reguluje Zarządzenie Dziekana Nr 5/2015.

 

Dorota Przybylska
tel. +48 71 375 63 12
marianna.przybylska@uwr.edu.pl

Kierunek mikrobiologia – studia I i II stopnia
Kierunek biologia – studia I stopnia
Kierunek biologia, specjalizacja nauczycielska przyroda – studia I stopnia

mgr Karolina Matković
tel. +48 71 375 40 79
karolina.matkovic@uwr.edu.pl

Kierunek genetyka i biologia eksperymentalna - studia I i II stopnia

mgr Beata Waśkiewicz-Staniorowska
tel.: (+48) 71 375 40 22, (+48) 697 662 472
beata.waskiewicz-staniorowska@uwr.edu.pl

Kierunek zarządzanie środowiskiem przyrodniczym – studia I i II stopnia
Kierunek biologia człowieka  - studia I stopnia
Kierunek biologia – studia I stopnia
Kierunek biologia specjalność biologia człowieka – studia I stopnia
Kierunek biologia specjalność biologia środowiska  – studia I stopnia
Kierunek biologia specjalność ekologia i różnorodność biologiczna – studia II stopnia
Kierunek biologia specjalność biologia człowieka – studia II stopnia
Kierunek biologia specjalizacja nauczycielska realizowana z ekologią i różnorodnością biologiczną – studia II stopnia
Kierunek biologia specjalizacja nauczycielska realizowana z biologią człowieka – studia II stopnia
Studia Doktoranckie Biologii"