Umowy edukacyjne

08.10.2018


Studenci przyjęci na I rok studiów I i II stopnia w roku akad. 2018/19 , którzy jeszcze NIE PODPISALI w Dziekanacie umowy o świadczenie usług edukacyjnych mają obowiązek podpisania jej do dnia 12 października 2018 r. (piątek) w godzinach dyżuru Dziekanatu WNB. Osoby, które nie podpiszą umowy do tego terminu zostaną skreślone z listy studentów.