Erasmus+

30.10.2018


Drodzy Studenci i Doktoranci,

jeśli chcielibyście skorzystać z możliwości wyjazdu na stypendia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020, serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne przygotowane przez Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM), które odbędą się w dwóch terminach:

1) 9.11.2018 (piątek), godz. 13.00, Kampus Leopoldyński (Centrum), sala 1D, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7/10, Budynek D

2) 21.11.2018 (środa), godz. 13.00, Kampus Leopoldyński (Centrum), sala 1D, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7/10, Budynek D

W trakcie spotkania będzie można się uzyskać m. in. następujące informacje:
1) Do kogo skierowana jest oferta programu.
2) Jakie kraje są objęte programem.
3) Jakie warunki należy spełniać aby skorzystać z programu.
4) Gdzie i do kiedy należy się ubiegać o wyjazd w ramach programu.
5) Minimalna długość pobytu, wysokość grantów przyznawanych na wyjazd, ubezpieczenie i zakwaterowanie w czasie wyjazdu.
6) Jak zrezygnować z planowanego wyjazdu.

Informacje na temat programu znajdują się także na stronie BWM oraz na stronie naszego Wydziału w zakładce Studia/Erasmus+. Znajdą tam Państwo uczelnie, z którymi Wydział podpisał umowy o wzajemnej wymianie studentów, kontakty do koordynatorów uczelni partnerskich, regulaminy rekrutacji na studia i praktyki, regulamin rozliczania wyjazdu oraz dodatkowe formularze wymagane w procesie rekrutacji.