Zmiana godzin dyżurów dr Joanny Łubockiej i dr hab. prof. Małgorzaty Daczewskiej

20.11.2018


Dyżury dr hab. prof. Małgorzaty Daczewskiej Prodziekan ds. ogólnych:

  • wtorek 10.00-11.00
  • czwartek 12.00-14.00

Dyżury dr Joanny Łubockiej Pełnomocnika Dziekana ds. dydaktyki:

  • czwartek 12.00-14.00