Rekrutacja Erasmus+

10.12.2018


Drodzy studenci i doktoranci,

Powoli rozpoczynamy rekrutację na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+. Aktualne informacje na temat wyjazdów, warunki i regulaminy rekrutacji i rozliczania oraz lista uczelni partnerskich znajdują się stronie naszego Wydziału:

http://www.biologia.uni.wroc.pl/pl/page/studia/erasmus

Informacje te są na bieżąco aktualizowane. Ostatnia aktualizacja dotyczyła informacji o uczelniach partnerskich (kierunki studiów, osoby i adresy kontaktowe na uczelniach) oraz warunkach rekrutacji na wyjazdy i rozliczania wyjazdów. Bardzo proszę aby Państwo zapoznali się z tymi informacjami. W przeszłości dziedziny w ramach których podpisywano umowy były bardziej zróżnicowane: biologia, mikrobiologia i antropologia traktowane były jako oddzielne obszary nauki. Obecnie, nie ma obszarów nauki takich jak mikrobiologia, antropologia czy biologia człowieka. Zostały one ujęte w obszar Biologia lub Biologia i nauki pokrewne. W starszych umowach ujęto jeszcze wcześniejszy podział, w związku z czym w tabeli znajdują się obszary określane jako antropologia czy mikrobiologia. Nie mniej jednak wszystkie osoby chętne do wyjazdu na studia na uczelnię partnerską powinny sprawdzić ofertę edukacyjną każdej uczelni i jeśli znajdą tam przedmioty związane z kierunkiem studiów, powinny skontaktować się z właściwym koordynatorem programu w celu ustalenia programu studiów w porozumieniu „learning agrement”. Efekty kształcenia przedmiotów lub projektów realizowanych przez Państwa na uczelniach partnerskich muszą pokrywać się z efektami kształcenia przedmiotów realizowanych przez Państwa na studiach kierunkowych naszego Wydziału.

I etapem rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne sprawdzające znajomość języka angielskiego (powinna być na poziomie B2). Są one organizowane dla studentów, którzy jeszcze nie zaliczyli poziomu B2 w SPNJO, lub nie mają certyfikatu potwierdzającego znajomość języka na tym poziomie.

W tym roku rozmowy odbywają się w następujących terminach:

I termin 14.12.2018/piątek/ od godz. 16.00
II termin 18.01.2019 /piątek/od godz. 16.00

Zapisy na rozmowy prowadzi SPNJO.

II etapie rekrutacji (od 1 stycznia do 22 lutego 2019 roku) składają Państwo teczki z dokumentami w sekretariacie IBE (Kanonia 6/8). Teczki powinny zawierać:

  1. CV  
  2. Zaświadczenie z dziekanatu o średniej za okres ostatni semestr (studenci I roku studiów I stopnia) lub ostatni rok (pozostali studenci); doktoranci nie składają tego zaświadczenia. 
  3. Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (kapitał mobilności) 
  4. List motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu oraz wskazanie wybór maksymalnie 5 uczelni w kolejności rankingowej wraz ze wskazaniem semestru wyjazdu 
  5. Potwierdzenia osiągnięć (naukowych, kulturalnych), działalność w kołach naukowych itp. (kserokopie) 
  6. Kserokopię certyfikatu językowego (w przypadku nie uczestniczenia w rozmowach kwalifikujących prowadzonych przez SPNJO) 
  7. Pisemną zgodę promotora pracy dyplomowej w przypadku wyjazdów na 3 roku studiów licencjackich, 1 i 2 roku studiów magisterskich, wszystkich latach studiów doktoranckich

Pozdrawiam serdecznie,
Dr hab. Magdalena Migocka
Wydziałowy Koordynator programu Erasmus+
Instytut Biologii Eksperymentalnej
Kanonia 6/8
50-328 Wrocław