Zapisy na lektorat (kierunek Mikrobiologia oraz Genetyka i biologia eksperyjmentalna II stopnia)

09.01.2019


Lektorat języka nowożytnego - poziom B2+

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku mikrobiologia oraz genetyka i biologia eksperymentalna, którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w drugim semestrze (semestr letni 2018/2019) proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od 14.01.2019 do 27.01.2019 do godz.23.59.

Wyboru języka nowożytnego dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Informujemy, że językiem obcym zalecanym do realizacji na wszystkich kierunkach studiów  prowadzonych na Wydziale Nauk Biologicznych jest język angielski z uwagi na fakt, iż umiejętność posługiwania się nim jest niezbędna do realizacji pracy dyplomowej i osiągnięcia efektów kształcenia wymaganych na kierunkach kształcenia na WNB.

UWAGA! Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacją na stronie http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/studia/24-studia%20stacjonarne

Instrukcja dla studenta określająca sposób zapisów na lektoraty na poziomie B2+:

* Student wchodzi na stronę: https://zapisy.uni.wroc.pl (jest to jedyna możliwość zapisania się na lektorat B2+)

* Loguje się na stronie – ten sam login i hasło co do USOSWeb [otwiera się okienko z widokiem ‘Twój koszyk’ – jest to tabela z informacją m.in. o wydanych dotąd żetonach, liczbą pozostałych żetonów, itd.]

* Przechodzi do zakładki ‘Rejestracje’ (60 żetonów przypada dla B2+)

* Student wybiera kolejno: turę > grupę przedmiotów > przedmiot > grupę, do której chce się zapisać (opis grupy pokaże się po najechaniu na nią kursorem myszki lub jako ‘Dodatkowa informacja” po kliknięciu na nią; będzie tam informacja o kierunku/kierunkach, z których studenci mogą się zapisać do danej grupy)

* Student zapisuje się do wybranej grupy poprzez dodanie jej do ‘Koszyka’ [dodane do koszyka = zapisanie do grupy]

* Po migracji danych student będzie widoczny w grupie w USOSie.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/83