Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

18.01.2019


D  z  i  e  k  a  n

           

i Rada Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

uprzejmie zawiadamia, że dnia:

31 stycznia 2019 r. o godz. 10.00

w sali im. J. Czekanowskiego

w Katedrze Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego

 przy ulicy Kuźniczej 35 we Wrocławiu

 

odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

 

Mgr  Katarzyny Kuźniarskiej

 

pod tytułem:

„Uwarunkowania umieralności wśród XIX-wiecznych katolików z parafii 

Św. Maurycego i Św. Mikołaja we Wrocławiu"

 

Promotor: dr hab. prof. Halina Kołodziej, Zakład Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Recenzenci:

Dr hab. prof. Alicja Budnik - Katedra Biologii, Zakład Biologii Człowieka

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Dr hab. Iwona Wronka

Zakład Antropologii

Uniwersytet Jagielloński

                                     

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej we Wrocławiu. Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.biologia.uni.wroc.pl