Zgłoszenie do rozliczenia etapu w USOS

06.02.2019


Szanowni Studenci,

prosimy o sprawdzenie w systemie USOS czy uzyskaliście Państwo wszystkie oceny z przedmiotów  wymaganych programem kształcenia. Przypominamy, że ewentualne korekty można zgłaszać oceniającemu najpóźniej w terminie trzech dni od daty zamknięcia protokołów.

Studenci, którzy sprawdzili, że posiadają komplet wymaganych ocen (lub spełniają wymogi do warunkowego zaliczenia semestru lub powtórnego wpisu na ten sam semestr) proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie poprzez system USOS gotowości do rozliczenia semestru (Dla studentów/ Zaliczanie etapów/ Zgłoś do rozliczenia etap).

Uzyskanie wpisu na wyższy etap pojawi się na Państwa indywidualnym koncie USOS do dnia 1 marca 2019 r.

Studenci, którzy spełniają wymagania do uzyskania wpisu warunkowego (§ 37 szczegółowych odniesień Rady Wydziału do regulaminu studiów) nie składają podania w Dziekanacie, lecz zaznaczają gotowość do rozliczenia etapu w systemie USOS. Studenci, którzy spełniają warunki do wpisu warunkowego zostaną wpisani na wyższy etap, chyba, że złożą w Dziekanacie w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej pisemną rezygnację z kontynuowania studiów na wyższym semestrze. Informacja o statusie studenta pojawi się na indywidualnym koncie w systemie USOS do dnia 1 marca 2019 r.

Studenci, którzy spełniają wymagania do powtórnego wpisania na ten sam semestr (§ 38  szczegółowych odniesień Rady Wydziału do regulaminu studiów) nie składają podania w Dziekanacie, lecz zaznaczają gotowość do rozliczenia etapu w systemie USOS. Studenci spełniający wymagania zostaną wpisani na ten sam etap, chyba, że złożą w Dziekanacie w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej pisemną rezygnację ze studiów.  Informacja o statusie studenta pojawi się na indywidualnym koncie w systemie USOS do dnia 1 marca 2019 r.