Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w roku akademickim 2018/2019

11.02.2019


Uprzejmie informujemy, że istnieje jeszcze możliwość skorzystania przez studentów i doktorantów  z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://uni.wroc.pl/wsparcie/ubezpieczenia-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-studentow-i-doktorantow/