Eurostudent - ankieta

24.05.2019


Eurostudent – ankieta

Studenci genetyki i biologii eksperymentalnej oraz zarządzania środowiskiem przyrodniczym zostali wytypowani do udziału w ankiecie Eurostudent.

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymają ankietę Eurostudent oraz wszelkie informacje związane z ankietą na swój adres mailowy. Ankieta dostępna będzie od 24 maja do końca czerwca.

Eurostudent to kolejna edycja międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównanie ich z warunkami panującymi w blisko 30 krajach Europy. Cykliczny charakter pomiaru pozwala na uchwycenie trendów, których znajomość jest przydatna w kształtowaniu polityki publicznej w sektorach szkolnictwa wyższego. Nad metodologią badania czuwa zespół złożony z przedstawicieli wszystkich państw uczestniczących, pod kierunkiem badaczy z Niemiec, Austrii i Holandii.

Polska bierze udział w projekcie już po raz trzeci, przy czym pierwszy raz w historii badanie w naszym kraju realizowane będzie w uczelniach, na reprezentatywnej dla populacji studentów losowo-kwotowej próbie. Dość skomplikowana, wielostopniowa metodologia przesądza o unikatowości projektu, gwarantując trafność wyciąganych na jego podstawie wniosków.

Badanie realizowane jest metodą ankiety internetowej, a jego Wykonawcą jest Centrum Badawczo-Rozwojowe PBS (dawniej Pracownia Badań Społecznych).

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymają ankietę Eurostudent oraz wszelkie informacje związane z ankietą na swój adres mailowy. Ankieta dostępna będzie od 24 maja do końca czerwca.