Rejestracja na przedmioty do wybory na rok akad. 2019/20

31.05.2019


Uwaga Studenci Wydziału Nauk Biologicznych

Dnia 4 czerwca o godzinie 23.59 rozpocznie się wstępna rejestracja na przedmioty do wyboru, które będą Państwa obowiązywały w roku akademickim 2019/2020 (w semstrze zimowym i letnim).

Rejestracja dotyczy studentów wszystkich kierunków (z wyjątkiem: kierunek biologia, studia licencjackie I i II rok i kierunek biologia specjalność biologia eksperymentalna i mikrobiologia, studia magisterskie), wszystkich lat i jest obowiązkowa.

Podczas rejestracji wybieracie Państwo i zapisujecie się na przedmioty z semestrów zimowego i letniego.

Oferowane przedmioty do wyboru są widoczne w USOSie, w zakładce kalendarz rejestracji.

Liczba obowiązkowych do uzyskania punktów ECTS za przedmioty do wyboru jest określona w programie kształcenia dla każdego kierunku (programy dostępne na stronie WNB w zakładce studia).

Przypominamy, że aby przedmiot został uruchomiony wymagana jest liczba co najmniej dziesięciu zapisanych osób.

W przypadku uruchomienia przedmiotu staje się on przedmiotem obligatoryjnym dla zapisanych osób.

Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana WNB nr 13/2016 w sprawie procedury wyboru przedmiotów fakultatywnych na WNB (dostępne również na stronie WNB, link do strony: http://www.biologia.uni.wroc.pl/pl/page/studia/Regulaminy) w pierwszej kolejności student wybiera przedmioty spośród tych, które odpowiadają studiowanemu kierunkowi lub specjalności, zgodnie z poziomem studiów. W wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu zgody Prodziekana ds. dydaktycznych, mogą być wybierane przedmioty związane z innymi specjalnościami lub kierunkami studiów na WNB lub oferowane przez inne Wydziały UWr. Zapisanie się na przedmiot bez zgody Prodziekana będzie skutkowało nie uzyskaniem zaliczenia z tego przedmiotu.

Jeżeli student studiuje na dwóch kierunkach, to na każdym wybiera inne przedmioty (nie wolno wybrać tego samego przedmiotu do realizacji i zaliczenia na różnych kierunkach, nawet jeżeli figurują w pulach przedmiotów do wyboru obu kierunków).

Rejestracja zakończy się 11 czerwca o godzinie 23.59.

W razie wszelkich problemów i wątpliwości prosimy o kontakt:

Dorota Przybylska
tel. +48 71 375 63 12

marianna.przybylska@uwr.edu.pl

Kierunek mikrobiologia – studia I i II stopnia
Kierunek biologia – studia I stopnia, I i II rok
Kierunek biologia, specjalność mikrobiologia – studia I stopnia III rok
Kierunek biologia, specjalność biologia eksperymentalna i mikrobiologia – studia I stopnia III rok
Kierunek biologia, specjalizacja nauczycielska przyroda – studia I stopnia

mgr Karolina Matković
tel. +48 71 375 40 79
karolina.matkovic@uwr.edu.pl

Kierunek genetyka i biologia eksperymentalna - studia I i II stopnia

mgr Beata Waśkiewicz-Staniorowska
tel.: (+48) 71 375 40 22, (+48) 697 662 472

beata.waskiewicz-staniorowska@uwr.edu.pl

Kierunek biologia – studia I stopnia, I i II rok
Kierunek biologia, specjalność biologia człowieka – studia I stopnia III rok
Kierunek biologia, specjalność biologia środowiska – studia I stopnia III rok
Kierunek biologia specjalność biologia człowieka – studia II stopnia
Kierunek biologia specjalność ekologia i różnorodność biologiczna – studia II stopnia
Kierunek biologia specjalizacja nauczycielska realizowana z biologią człowieka – studia II stopnia
Kierunek biologia specjalizacja nauczycielska realizowana z ekologią i różnorodnością biologiczną – studia II stopnia
Kierunek zarządzanie środowiskiem przyrodniczym – studia I i II stopnia
Studia Doktoranckie Biologii