Lektoraty studia I stopnia (biologia, mikrobiologia, biologia człowieka, zśp)

19.07.2019


Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunków

biologia,  biologia człowieka, mikrobiologia, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

Zgodnie z programem studiów, rozpoczynają lektorat w semestrze 3 ( semestr zimowy 2020/2021). Studenci zobowiązani są do kontynuacji nauki języka angielskiego. Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego w marcu-maju 2020 roku.

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu języka angielskiego na podstawie dokumentu potwierdzającego biegłość językową na poziomie B2 II honorowanego przez SPNJO
http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdfchcieliby wykorzystać przysługujące im godziny ( 3 semestry po 60 godzin ) na fakultatywną naukę języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w grudniu 2019 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego: http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/studia/24-studia%20stacjonarne