Lektoraty - studia I stopnia genetyka i biologia eksperymentalna

19.07.2019Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku
genetyka i biologia eksperymentalna

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych kierunku genetyka i biologia eksperymentalna są zobowiązani wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie B2 II . Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka.

Zgodnie z programem studenci I roku studiów I stopnia kieurnku genetyka i biologia eksperymentalna rozpoczną lektorat w drugim semestrze (semestr letni 2019/2020). W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w listopadzie-grudniu 2019 roku.

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu języka angielskiego na podstawie dokumentu potwierdzającego biegłość językową na poziomie B2 II honorowanego przez SPNJO
http://spnjo.uni.wroc.pl/uploads/Zwolnienie-z-lektoratu/cert_zwaln_en.pdfchcieliby wykorzystać przysługujące im godziny ( 3 semestry po 60 godzin ) na fakultatywną naukę języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w grudniu 2019 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego:

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/studia/24-studia%20stacjonarne