Terminy składania wniosków o stypendia

30.08.2019


Od 20.09.2019 studenci, którzy zamierzają ubiegać się o świadczenia w roku akademickim 2019/2020 zobowiązani są zarejestrować wnioski w formie elektronicznej za pośrednictwem strony https://usosweb.uni.wroc.pl . Po zarejestrowaniu, wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Dziekanacie w terminie do :

 • 09.10.2019 w przypadku wniosku o stypendium Rektora
 • 18.10.2019 w przypadku wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych 

  (studentom, którzy złożą wniosek po 18 października br., stypendium zostanie przyznane od następnego miesiąca po dacie złożenia wniosku!).

  Studenci  niepełnosprawni zobowiązani są, przed  zarejestrowaniem wniosku,  złożyć w  sekcji pomocy materialnej w   dziekanacie   orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (nie dotyczy to studentów, którzy - w roku akademickim 2018/2019 – złożyli stosowne orzeczenie i jest ono   ważne przynajmniej do października 2019 r.)
 • w terminie do 28 października 2019 r.  w przypadku wniosku o stypendium  socjalne  (studentom, którzy złożą wniosek po 28 października br.,  stypendium zostanie przyznane od następnego miesiąca po dacie złożenia wniosku lub doręczenia brakujących dokumentów!).           

  Przy dochowaniu przez studentów powyższych terminów – planuje się wypłacić stypendia w listopadzie br. z wyrównaniem za październik br.

  Ponadto: Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na  osobę w rodzinie studenta  za 2018 rok uprawniająca  do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi  1.050,00 zł.