Harmonogram dyżurów dziekańskich we wrześniu

02.09.2019


Harmonogram dyżurów dziekańskich we wrześniu:

Dziekan WNB prof. dr hab. Dariusz Skarżyński

09.09 (poniedziałek) - 9.00-11.00
12.09 (czwartek) - 12.00-14.00
16.09 (poniedziałek) - 9.00-11.00
19.09 (czwartek) - 12.00-14.00
23.09 (poniedziałek) - 9.00-11.00
30.09 (poniedziałek) - 9.00-11.00

Prodziekan ds. dydaktycznych dr hab. prof. Gabriela Bugla-Płoskońska:

10.09 (wtorek) - 9.00-11.00
12.09 (czwartek) - 12.00-14.00
19.09 (czwartek) - 12.00-14.00
24.09 (wtorek) - 9.00-11.00

Prodziekan ds. ogólnych prof. dr hab. Małgorzata Daczewska:

12.09 (czwartek) - 12.00-14.00
19.09 (czwartek) - 12.00-14.00