WAŻNE informacja dla studentów I roku studiów II stopnia

06.09.2019


Informacje dla studentów
I roku studiów II stopnia
w roku akademickim 2019/2020

 

1 października 2019 r. (wtorek)

Studenci kierunków:
genetyka i biologia eksperymentalna; biologia (wszystkie specjalności)

(Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej, ul. Sienkiewicza 21).

  • 10.00 – 11.00 – spotkanie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. dydaktycznych oraz Dyrektorami ds. dydaktycznych. Na spotkaniu zostaną przekazane informacje odnośnie wyboru tematów prac magisterskich.
  • 11.15 – 12.45 – szkolenie biblioteczne

Studenci kierunku mikrobiologia; zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
(Duża Sala Wykładowa w Instytucie Biologii Eksperymentalnej, ul. Kanonia 6/8)

  • 9.30 – 11.00 – szkolenie biblioteczne
  • 11.15 – 12.15 – spotkanie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. dydaktycznych oraz Dyrektorami ds. dydaktycznych. Na spotkaniu zostaną przekazane informacje odnośnie wyboru tematów prac magisterskich.

3-4 października 2019 r.  (czwartek-piątek) Dziekanat WNB, ul. Kuźnicza 35

odbiór legitymacji studenckich

1) Skierowania na badania lekarskie wydają Komisje rekrutacyjne. Lista placówek, które BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie dla uczniów i studentów na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://www.dwomp.pl/

2) Studenci proszeni są o przyniesienie do Dziekanatu WNB, najpóźniej do 31 października 2019 r., zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do studiowania na danym kierunku.


 

WAŻNE INFORMACJE

1) Obowiązkowe szkolenie BHP i ppoż. odbędzie się on-line z użyciem platformy e-learning. Szczegółowe informacje nt. szkolenia zostaną Państwu przesłane z początkiem roku akad. 2019/2020. Studentowi, który nie odbędzie szkolenia BHP i ppoż. zostanie naliczona opłata za powtarzanie kursu (w wysokości 150 zł).

2) Obowiązkowe szkolenie biblioteczne odbędzie się zgodnie z powyższym harmonogramem.

Oba szkolenia są obowiązkowe – do wpisu na wyższy semestr niezbędne jest uzyskanie zaliczenia w systemie USOS z obu szkoleń.

3) Lektorat języka nowożytnego - poziom B2+

Na Wydziale Nauk Biologicznych zalecany jest język angielski.

Szczegółowe informacje na stronie http://www.spnjo.uni.wroc.pl/

oraz w zakładce ogłoszenia na stronie WNB: http://www.biologia.uni.wroc.pl/pl/news/ogloszenia

Studenci kierunku Biologia zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka na poziomie B2 + w pierwszym semestrze (semestr zimowy 2019/2020). Studenci będą proszeni o zapisanie się na lektorat w systemie USOS UL pod koniec września / na początku października br. Ogłoszenie na ten temat ukaże się na stronie wydziału.

Studenci kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna oraz Mikrobiologia zobowiązani są uczęszczać na lektorat w drugim semestrze (semestr letni 2019/2020). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Studenci kierunku Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym zobowiązani są uczęszczać na lektorat w trzecim semestrze (semestr zimowy 2020/2021). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

4) Na Wydziale Nauk Biologicznych UWr obowiązuje tzw. indeks elektroniczny. W praktyce oznacza to, że studenci nie otrzymują tradycyjnych indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta. Przebieg studiów będzie dokumentowany w oparciu o właściwe w tym przedmiocie przepisy  prawa  przy  wykorzystaniu  Uniwersyteckiego  Systemu  Obsługi  Studiów  (USOS).

Jedyną formą dokumentacji osiągnięć studenta będą zapisy na indywidualnym koncie USOS.

Strona platformy USOSweb: https://usosweb.uni.wroc.pl/

5) Informacje odnośnie obowiązkowej rejestracji (koniec września/początek października) na przedmioty obowiązkowe i do wyboru zostaną podane w osobnym ogłoszeniu, które zostanie umieszczone w zakładce Ogłoszenia.


OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW

Wszystkie ważne informacje będą zamieszczane na stronie Wydziału Nauk Biologicznych http://www.biologia.uni.wroc.pl/:

1) Zakładka STUDIA – znajdują się tam programy kształcenia oraz plany studiów dla poszczególnych kierunków, regulaminy i obowiązujące procedury dydaktyczne, organizacja roku akad., opłaty, informacje dot. kształcenia nauczycieli i inne dot. toku studiów

2) Zakładka STYPENDIA – informacje nt. pomocy materialnej i stypendiów

3) Zakładka WYDZIAŁ – informacje nt. godzin pracy Dziekanatu WNB i dyżurów dziekańskich

4) Zakładka OGŁOSZENIA (dolna część strony WNB, sekcja warto zobaczyć) – tutaj zamieszczane są informacje i bieżące ogłoszenia dla studentów. Prosimy o systematyczne sprawdzanie zamieszczanych tam ogłoszeń.

Wydział Nauk Biologicznych prowadzi swoją stronę na FB. Zachęcamy do jej odwiedzenia!

https://www.facebook.com/wnbuniwroc