Podział na grupy

30.09.2019


Szanowni Państwo,

uprzejmie infomujemy, że na semestr zimowy do grup w systemie USOS zapisują was sekretariaty dydaktyczne. Studenci kierunku mikrobiologia i genetyka i biologia eksperymentalna sa już wpisani i podzilei na grupy w systemie.

Studenci kierunku biologia, biologia człowieka i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym będa widoczni w systemie 1 października br. Podział na grupy dla tych kierunków został zamieszczony na stronie WNB pod planami zajęć https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/studia/Studia-stacjonarne-I-stopnia