Ubezpieczenie NNW i OC

13.02.2020


Ubezpieczenie NNW
Dotyczy uszczerbku na zdrowiu i życiu ubezpieczonego
Okres ubezpieczenia – od 17.02.2020 r. do 30.09.2020 r.
Suma ubezpieczenia – 40 000 zł
Wysokość składki – 60 zł
Termin zbierania składek  upływa w dniu 12.06.2020 r.

Ubezpieczenie OC
Dotyczy szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego innej osobie lub rzeczy do niej należącej
Okres ubezpieczenia – od 17.02.2020 r. do 30.09.2020 r.
Suma gwarancyjna – 30 000 zł
Wysokość składki – 40 zł
Termin zbierania składek upływa w dniu 12.06.2020 r.

Składkę na ubezpieczenie NNW i OC  można będzie opłacić przelewem na konto Uniwersytetu Wrocławskiego nr 91 1090 2503 0000 0001 4433 2866   Santander   Bank Polska. W tytule przelewu należy podać obligatoryjnie: nazwisko i imię,  numer albumu oraz informację, że jest to   składka NNW lub składka OC.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://uni.wroc.pl/wsparcie/ubezpieczenia-nnw-i-oc/