Szkolenie BHP dla studentów i doktorantów powtarzających i rekrutacji śródrocznej

13.03.2020


UWAGA STUDENCI I ROKU w roku akademickim 2019/20

na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia) oraz szkoły doktorskiej
którzy nie odbyli szkolenia wstępnego BHP w okresie 1.10.- 30.11.2019 r. w formie e-learningu (studenci powtarzający szkolenie)
oraz rozpoczynający naukę na I roku studiów (NABÓR MIĘDZYSEMESTRALNY)

Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

UWAGA: Dział BHP oraz Ochrony Ppoż. nie przepisuje zaliczeń.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 15-30 marca 2020 r.

Student, doktorant bez odbytego szkolenia bhp może zostać niedopuszczony do zajęć.

Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów

 Rejestracja i przebieg szkolenia :
1. Wejdź na stronę : https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/
2. Zapoznaj się instrukcją logowania do kursu, którą znajdziesz na stronie szkolenia
3. Odszukaj kursu : Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz Ochrony PPoż.

Instrukcja logowania.pdf

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89.