Dyżury dydaktyczne

23.03.2020


Dyżury dydaktyczne

Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii informujemy, że dyżury dydaktyczne:

1) Prodziekan ds. dydaktycznych - dr hab. Gabrieli Bugli-Płoskońskiej
2) Prodziekan ds. ogólnych - prof. dr hab. Małgorzaty Daczewskiej
3) Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki - dr Joanny Łubockiej

będą odbywały się tylko drogą elektroniczną.

Ww. osoby będą dostępne w dotychczas obowiązujących godzinach dyżuru poprzez pocztę mailową.