Obowiązkowa rejestracja na semestr letni 2016/17

13.02.2017


Rejestracja na przedmioty obowiązkowe na semestr letni rok akad. 2016/17 na WNB

Rejestracja obowiązuje studentów i doktorantów WSZYSTKICH lat studiów.

Rejestracja rozpocznie się 17 lutego 2017 r. o godz. 23.59 i będzie trwała do 24 lutego 2017 r. do godz. 23.59.

Ewentualne korekty w zapisach będą możliwe w sekretariatach dydaktycznych do dnia 8 marca 2016 r.

Rejestracja na wszystkie formy zajęć obowiązkowych następuje za pomocą platformy USOSweb - https://usosweb.uni.wroc.pl/-( po zalogowaniu się w menu po lewej stronie ekranu proszę wybrać zakładkę: kalendarz rejestracji a potem, w głównej części ekranu wybrać Wydział Nauk Biologicznych).

Prosimy o zarejestrowanie się na wszystkie formy zajęć (wykłady, ćwiczenia itd.) zgodnie z programem swojego kierunku  studiów i planem zajęć z wyjątkiem:

1) Przygotowanie pracy licencjackiej (wszystkie kierunki)
2) Przygotowanie pracy magisterskiej (wszystkie kierunki)
3) Techniki badawcze w biologii ( I mgr kierunek biologia)
4) Potępy w biologii (I i II mgr kierunek biologia)
5) Postępy w ochronie przyrody (II mgr kierunek zarządzanie środowiskiem przyrodniczym)
6) Zajęcia dydaktyczne (IV studia doktoranckie biologia)
7) Przygotowanie rozprawy doktorskiej (IV studia doktoranckie biologii)

Zapisy na ww. przedmioty zostaną dokonane przez sekretariaty dydaktyczne.

8) Wychowanie fizyczne - informacje oraz zapisy na stronie: www.zapisy.uni.wroc.pl
9) Język obcy nowożytny - informacje oraz zapisy na stronie: www.spnjo.uni.wroc.pl

Podczas rejestracji proszę cały czas zwracać uwagę na obowiązujący plan zajęć żeby, nie zarejestrować się na zajęcia odbywające się w tym samym czasie. W Instytucie Genetyki Molekularnej nastąpiła zmiana numerów sal. W związku z tym, w różnych jednostkach Wydziału numeracja sal wykładowych i ćwiczeniowych może się powtarzać. Dlatego, prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się z informacjami o jednostkach podanymi przy numerach sal w planach zajęć i sprawdzanie adresów w legendzie do planów.

Obowiązuje rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy", która charakteryzuje się tym, że student musi od razu zadeklarować się, do której grupy zajęciowej chce zostać zapisany (tzn. kiedy i z kim chce mieć zajęcia).

Student, który nie zapisze się na zajęcia w systemie USOS nie ma prawa w nich uczestniczyć.

Student, który nie zapisze się na dane zajęcia (również wykłady obowiązkowe), nie będzie figurował w systemie USOS i nie uzyska zaliczenia.

Do rejestracji nie są wystawiane przedmioty do wyboru na semestr letni roku akad. 2016/17, ponieważ wyboru na cały rok akademicki 2016/17 dokonaliście Państwo podczas rejestracji październikowej.

Plany studiów na semestr letni dla poszczególnych kierunków i specjalności  będą dostępne na stronie internetowej WNB od dnia 10 lutego br. Należy otworzyć zakładkę Studia, wybrać odpowiedni stopień i właściwy kierunek studiów.

Studenci, którzy powtarzają przedmioty, nie rejestrują się na powtarzane przedmioty poprzez system USOS. W celu zapisania się na powtarzane przedmioty należy zgłosić się do Dziekanatu.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z:

1)  Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 7/2015 dotyczącym indeksu elektronicznego

2)  Zarządzeniem Dziekana WNB  Nr 5/2015 w sprawie zasad zmiany grupy

 

W razie wszelkich problemów i wątpliwości prosimy o kontakt:

Dorota Przybylska
tel. +48 71 375 63 12

marianna.przybylska@uwr.edu.pl

Kierunek mikrobiologia – studia I i II stopnia
Kierunek biologia – studia I stopnia
Kierunek biologia, specjalizacja nauczycielska przyroda – studia I stopnia

mgr Anna Szawłowska-Kubik
tel. +48 71 375 41 16

anna.szawlowska-kubik@uwr.edu.pl

Kierunek genetyka i biologia eksperymentalna - studia I stopnia
Kierunek biologia, specjalność biologia eksperymentalna - studia I stopnia
Kierunek biologia, specjalność genetyka i biologia eksperymentalna  - studia II stopnia
Kierunek biologia, specjalizacja nauczycielska realizowana z genetyką i biologią eksperymentalną -  studia II stopnia

mgr Beata Waśkiewicz-Staniorowska
tel.: (+48) 71 375 40 22, (+48) 697 662 472

beata.waskiewicz-staniorowska@uwr.edu.pl

Kierunek biologia człowieka  - studia I stopnia
Kierunek biologia – studia I stopnia
Kierunek biologia specjalność biologia człowieka – studia I stopnia
Kierunek biologia specjalność biologia środowiska  – studia I stopnia
Kierunek biologia specjalność ekologia i różnorodność biologiczna – studia II stopnia
Kierunek biologia specjalność biologia człowieka – studia II stopnia
Kierunek biologia specjalizacja nauczycielska realizowana z ekologią i różnorodnością biologiczną – studia II stopnia
Kierunek biologia specjalizacja nauczycielska realizowana z biologią człowieka – studia II stopnia
Kierunek zarządzanie środowiskiem przyrodniczym – studia I i II stopnia
Studia Doktoranckie Biologii