Obowiązkowa rejestracja na przedmioty do wyboru

31.05.2017


Uwaga Studenci Wydziału Nauk Biologicznych

W dniu 31 maja o godzinie 23.59 rozpocznie się wstępna rejestracja na przedmioty do wyboru, które będą Państwa obowiązywały w roku akademickim 2017/2018.

Rejestracja dotyczy studentów wszystkich kierunków (z wyjątkiem: kierunku biologia i biologia specjalność nauczycielska przyroda) i wszystkich lat i jest obowiązkowa.

Liczba obowiązkowych do uzyskania punktów ECTS za przedmioty do wyboru jest określona w programie kształcenia dla każdego kierunku (programy dostępne na stronie WNB w zakładce studia).

Oferta przedmiotów do wyborów wskazanych  do rejestracji  dla danego kierunku będzie widoczna po przystąpieniu do rejestracji.

Przypominamy, że aby przedmiot został uruchomiony wymagana jest liczba co najmniej dziesięciu zapisanych osób.

W przypadku uruchomienia przedmiotu staje się on przedmiotem obligatoryjnym dla zapisanych osób.

Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 13/2016 w sprawie procedury wyboru przedmiotów fakultatywnych na WNB (dostępne na stronie WNB, link do strony: http://www.biologia.uni.wroc.pl/pl/page/studia/Regulaminy) w pierwszej kolejności student wybiera przedmioty spośród tych, które odpowiadają studiowanemu kierunkowi lub specjalności, zgodnie z poziomem studiów. W wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu zgody Prodziekana ds. dydaktycznych, mogą być wybierane przedmioty związane z innymi specjalnościami lub kierunkami studiów na WNB lub oferowane przez inne Wydziały UWr. Zapisanie się na przedmiot bez zgody Prodziekana będzie skutkowało nie uzyskaniem zaliczenia z tego przedmiotu.

Jeżeli student studiuje na dwóch kierunkach, to na każdym wybiera inne przedmioty (nie wolno wybrać tego samego przedmiotu do realizacji i zaliczenia na różnych kierunkach, nawet jeżeli figurują w pulach przedmiotów do wyboru obu kierunków).

Rejestracja zakończy się 9 czerwca o godzinie 23.59.