Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

13.06.2017


Dziekan i Rada WNB uprzejmie zawiadamiają, że dnia 

22 czerwca 2017 r. o godz. 12:00

w sali DSW IBŚ Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego,
przy ulicy Sienkiewicza 21
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

mgr Damiana Lewandowskiego

Temat: Porównawcze badania rozwoju mięśni miotomalnych oraz mięśni kończyn wybranych przedstawicieli gadów (Reptalia)

 

Promotor:                  

dr hab. prof. Małgorzata Daczewska

Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt

Instytut Biologii Eksperymentalnej

Uniwersytet Wrocławski

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz

Pracownia Molekularnych Ruchów Komórkowych

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Neckiego PAN w Warszawie

                                                     

dr hab. prof. Jolanta Saczko

Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kanoniej 6/8 we Wrocławiu. Streszczenia rozprawy oraz recenzje w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego:
link http://www.biologia.uni.wroc.pl/pl/page/stopnie-i-tytuly/Obrony-doktorskie