Lektoraty - I rok studia I stopnia genetyka i biologia eksperymentalna

17.07.2017


Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci studiów stacjonarnych  I stopnia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna są zobowiązani wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie B2 II . Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw , zobowiązani są do kontynuacji nauki języka.

Studenci , którzy będą zwolnieni z lektoratu ( patrz Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego- punkty 1,2,3) , a chcieliby wykorzystać limit bezpłatnych godzin na fakultatywną naukę innego języka mogą przystąpić do testu z danego języka w poniższym terminie.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej  studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego

Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/ w terminie od 1.09. do 24.09.2017 do godz. 23.59.

Test kwalifikacyjny  z języka obcego odbędzie się  28.09.2017  godz. 09.00

 Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.

j. angielski - s. Amfiteatr A ul. Więzienna 12
j. niemiecki - s. Amfiteatr A ul. Więzienna 12
j. francuski - s. Amfiteatr A ul. Więzienna 12
j. hiszpański - s. Amfiteatr A ul. Więzienna 12
j. włoski - s. Amfiteatr A ul. Więzienna 12
j. rosyjski - s. Amfiteatr A ul. Więzienna 12

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

1) Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość językową na poziomie co najmniej B2 , świadectwo matury międzynarodowej lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/rosyjskiej nie muszą  przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu. Wykaz dokumentów zwalniających znajduje się na stronie: http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/certyfikaty-zwalniające-20132014

2) Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z  egzaminu jest przepisywana.

3) Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

W  wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników zespołów językowych od 2 do 30 listopada w celu przepisania oceny. Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta  na stronie:  https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/

4) Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku zaliczonego poziomu B1 lub B2I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie, a w przypadku B2II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji. Zasady nauczania znajdują się na stronie: http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/rok-i-i-ii-studia-stacjonarne