Lektoraty - I rok studia I stopnia wszystkie kierunki

17.07.2017


Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia na wszystkich kierunkach na Wydziale Nauk Biologicznych z wyjątkiem genetyki i biologii eksperymentalnej zgodnie z programem studiów, rozpoczynają  lektorat w semestrze 3 ( semestr zimowy 2018/2019).

Studenci zobowiązani są do kontynuacji nauki języka angielskiego.

Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego lub niemieckiego w marcu 2018 roku.

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu języka angielskiego na podstawie dokumentu potwierdzającego biegłość językową na poziomie B2 II honorowanego przez SPNJO

http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/certyfikaty-zwalniające-20132014

chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny  ( 3 semestry po 60 godzin ) na fakultatywną naukę języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego

mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2017 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego:

http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/studia-stacjonarne