Lektoraty - I rok studia II stopnia

17.07.2017


Lektorat języka nowożytnego - poziom B2+

Studencikierunku biologia (oprócz specjalności biologia lasu) przyjęci na I roku studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2017/2018,  zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w pierwszym semestrze (semestr zimowym 2017/2018):

http://www.spnjo.uni.wroc.pl/sites/default/files/files/wymogi_od2013_stacj2st_20162017.pdf

Studenci proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od  11.09 – 27.09.2017 do godz.23.59.

Studenci, którzy w programie studiów mają lektorat na poziomie B2+ w semestrze 2 lub 3, zostaną poinformowani o zapisach w terminie późniejszym.

Wyboru języka nowożytnego dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

UWAGA! Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie www.spnjo.uni.wroc.pl, które znajdują się w zakładce STUDIA STACJONARNE / Studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2013/2014 i później - Zasady uczestnictwa w lektoracie - studia 2 stopnia.

Instrukcja dla studenta określająca sposób zapisów na lektoraty na poziomie B2+:

  • Student wchodzi na stronę USOS UL: https://zapisy.uni.wroc.pl (jest to jedyna możliwość zapisania się na lektorat B2+)
  • Loguje się na stronie – ten sam login i hasło co do USOSWeb [otwiera się okienko z widokiem ‘Twój koszyk’ – jest to tabela z informacją m.in. o wydanych dotąd żetonach, liczbą pozostałych żetonów, itd.]
  • Przechodzi do zakładki ‘Rejestracje’ (60 żetonów przypada dla B2+)
  • Student wybiera kolejno: turę > grupę przedmiotów > przedmiot > grupę, do której chce się zapisać (opis grupy pokaże się po najechaniu na nią kursorem myszki lub jako ‘Dodatkowa informacja” po kliknięciu na nią; będzie tam informacja o kierunku/kierunkach, z których studenci mogą się zapisać do danej grupy)
  • Student zapisuje się do wybranej grupy poprzez dodanie jej do ‘Koszyka’ [dodane do koszyka = zapisanie do grupy]
  • Po migracji danych student będzie widoczny w grupie w USOSWebie

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/certyfikaty-zwalniające-20132014