Bardzo ważne informacje dla studentów I roku studiów I stopnia (licencjackich)

17.07.2017


Harmonogram Dni Adaptacyjnych
dla studentów Wydziału Nauk Biologicznych

w roku akademickim 2017/2018

(studenci I roku studiów pierwszego stopnia)

28 września 2017 r. (czwartek)

9.00 – test kwalifikacyjny z j. angielskiego (tylko kierunek genetyka i biologia eksperymentalna)

12.00 – 13.30 - uroczysta  immatrykulacja w Oratorium Marianum (Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego)  pl. Uniwersytecki 1. Wykład immatrykulacyjny wygłosi dr hab. Edyta Gola.

(obowiązuje strój galowy)


29 września 2017 r. (piątek) Dzień Adaptacyjny – obecność obowiązkowa

Studenci kierunku mikrobiologia

 • 8.45 – 11.15 - odbiór legitymacji i podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych, złożenie orzeczenia lekarskiego (budynek Collegium Anthropologicum, ul. Kuźnicza 35, sala nr 1, parter)
 • 11.45 – 12.15 – spotkanie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. dydaktycznych (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej ul. Sienkiewicza 21)
 • 12.30 – 14.00 – szkolenie biblioteczne (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej ul. Sienkiewicza 21)

Studenci kierunku genetyka i biologia eksperymentalna

 • 8.45 – 11.15 - odbiór legitymacji i podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (budynek Collegium Anthropologicum, ul. Kuźnicza 35, sala nr 1, parter)
 • 11.45 – 12.15– spotkanie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. dydaktycznych (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej ul. Sienkiewicza 21)
 • 12.30 – 14.00 – szkolenie biblioteczne (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej ul. Sienkiewicza 21)

Studenci kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

 • 9.15 – 9.45  - spotkanie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. dydaktycznych (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej ul. Sienkiewicza 21)
 • 10.00 – 11.30 – szkolenie biblioteczne (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej ul. Sienkiewicza 21)
 • 12.00 – 14.00 – odbiór legitymacji i podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (budynek Collegium Anthropologicum, ul. Kuźnicza 35, sala nr 1, parter)

Studenci kierunku biologia człowieka

 • 9.15 – 9.45  - spotkanie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. dydaktycznych (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej ul. Sienkiewicza 21)
 • 10.00 – 11.30 – szkolenie biblioteczne (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej ul. Sienkiewicza 21)
 • 12.00 – 14.00 – odbiór legitymacji i podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (budynek Collegium Anthropologicum, ul. Kuźnicza 35, sala nr 1, parter)

Studenci kierunku biologia

 • 9.15 – 9.45  - spotkanie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. dydaktycznych (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej ul. Sienkiewicza 21)
 • 10.00 – 11.30 – szkolenie biblioteczne (Duża Sala Wykładowa Instytutu Biologii Środowiskowej ul. Sienkiewicza 21)
 • 12.00 – 14.00 – odbiór legitymacji i podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (budynek Collegium Anthropologicum, ul. Kuźnicza 35, sala nr 1, parter)

 UWAGA

1) Podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych jest warunkiem podjęcia studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.  Niepodpisanie umowy przez studenta będzie podstawą do skreślenia z listy studentów.

2) Studenci proszeni są o przyniesienie 29 września 2017 r. zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do studiowania na danym kierunku. Zaświadczenie jest podstawą wydania legitymacji i umowy edukacyjnej.

3) Do decyzji o przyjęciu na studia zostaną dołączone skierowania na badania lekarskie wystawione przez Wydział Nauk Biologicznych UWr na podstawie których należy wykonać badania. Lista placówek, które BEZPŁATNIE wykonują badania lekarskie dla uczniów i studentów na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://www.dwomp.pl/


 WAŻNE INFORMACJE

1) Obowiązkowe szkolenie BHP i ppoż. odbędzie się on-line z użyciem platformy e-learning. Szczegółowe informacje nt. szkolenia zostaną Państwu przesłane z początkiem roku akad. 2017/2018.

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne odbędzie się zgodnie z powyższym harmonogramem.

Oba szkolenia są obowiązkowe – do wpisu na wyższy semestr niezbędne jest uzyskanie zaliczenia w systemie USOS z obu szkoleń.

2) Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: biologia; biologia człowieka; mikrobiologia; zarządzanie środowiskiem przyrodniczym zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 ( semestr zimowy 2018/2019). Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna rozpoczynają lektorat w semestrze 2 ( semestr letni 2017/2018).  Na Wydziale Nauk Biologicznych zalecany jest język angielski.

Informacje nt. testów kwalifikacyjnych dostępne są na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/rok-i-i-ii-studia-stacjonarne

oraz w zakładce ogłoszenia na stronie WNB: http://www.biologia.uni.wroc.pl/pl/news/ogloszenia

3) Na Wydziale Nauk Biologicznych UWr obowiązuje tzw. indeks elektroniczny. W praktyce oznacza to, że studenci nie otrzymują tradycyjnych indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta. Przebieg studiów będzie dokumentowany w oparciu o właściwe w tym przedmiocie przepisy  prawa  przy  wykorzystaniu  Uniwersyteckiego  Systemu  Obsługi  Studiów  (USOS). Jedyną formą dokumentacji osiągnięć studenta będą zapisy na indywidualnym koncie USOS. Strona platformy USOSweb: https://usosweb.uni.wroc.pl/

4) Wyjątkowo  studenci I roku studiów I stopnia zostaną zapisani na zajęcia obowiązkowe w semestrze zimowym przez pracowników sekretariatu dydaktycznego. Samodzielna rejestracja na przedmioty poprzez platformę USOSweb będzie obowiązywała od semestru letniego.

OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW

Wszystkie ważne informacje będą zamieszczane na stronie Wydziału Nauk Biologicznych http://www.biologia.uni.wroc.pl/:

1) Zakładka STUDIA – znajdują się tam programy kształcenia oraz plany studiów dla poszczególnych kierunków, regulaminy i obowiązujące procedury dydaktyczne, organizacja roku akad., opłaty, informacje dot. kształcenia nauczycieli i inne dot. toku studiów

2) Zakładka STYPENDIA – informacje nt. pomocy materialnej i stypendiów

3) Zakładka WYDZIAŁ – informacje nt. godzin pracy Dziekanatu WNB i dyżurów dziekańskich

4) Zakładka OGŁOSZENIA (dolna część strony WNB, sekcja warto zobaczyć) – tutaj zamieszczane są informacje i bieżące ogłoszenia dla studentów.

Prosimy o systematyczne sprawdzanie zamieszczanych tam ogłoszeń.