26 września rusza rejestracja na rok akad. 2017/18

20.09.2017


Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i przedmioty do wyboru na rok akad. 2017/18 na Wydziale Nauk Biologicznych

1) Rejestracja obowiązuje studentów II i III roku studiów licencjackich (S1), I i II roku studiów magisterskich (S2), i I, II, III, i IV roku studiów doktoranckich (S3).

2) Studenci są zobowiązani do zarejestrowania się na przedmioty obowiązkowe realizowane w semestrze zimowym oraz przedmioty do wyboru realizowane w semestrach zimowym i letnim.

3) Studenci I roku studiów licencjackich zostaną zapisani na wszystkie zajęcia przez pracowników sekretariatu dydaktycznego.

Rejestracja rozpocznie się 26 września o godzinie 23.59 i będzie trwała do 4 października do godziny 23.59.
Studenci, którzy rozpoczynają zajęcia 3 i 4 października zobowiązani są do zapisania się do grup zajęciowych odpowiednio wcześniej.

WAŻNE!!!

Student, który nie zapisze się na zajęcia w systemie USOS może nie zostać dopuszczony do zajęć przez prowadzącego. Listy obecności będą drukowane z systemu USOS.

Student, który nie zapisze się na dane zajęcia (również wykłady obowiązkowe), nie będzie figurował w systemie USOS, a tym samym nie uzyska zaliczenia semestru.

 

Rejestracja na wszystkie zajęcia (z wyjątkiem zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów) następuje za pomocą platformy USOSweb - https://usosweb.uni.wroc.pl/-( po zalogowaniu się w menu po lewej stronie ekranu proszę wybrać zakładkę: kalendarz rejestracji a potem, w głównej części ekranu wybrać Wydział Nauk Biologicznych).

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego następuje za pomocą platformy USOSwebhttps://zapisy.uni.wroc.pl  w dniach 28.09.2017 (czwartek), 29.09.2017 (piątek) i 2.10.2017 (poniedziałek)  w godzinach 08:00-22:00.

Korekty zapisów odbędą się w dniach 13.10.2017 (piątek), 14.10.2017 (sobota) i 16.10.2017 (poniedziałek) w godzinach 08:00-22:00. Rejestracja na lektoraty (z wyjątkiem języka łacińskiego) następuje za pomocą platformy USOSweb - http://www.spnjo.uni.wroc.pl. Na tej stronie znajdują się wszystkie informacje dotyczące zapisów na lektoraty – proszę się z nimi zapoznać.

Podczas rejestracji proszę cały czas zwracać uwagę na obowiązujący plan zajęć żeby, nie zarejestrować się na zajęcia odbywające się w tym samym czasie.

Obowiązuje rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy", która charakteryzuje się tym, że student musi od razu zadeklarować się, do której grupy zajęciowej chce zostać zapisany (tzn. kiedy i z kim chce mieć zajęcia).

Prosimy o zarejestrowanie się na wszystkie formy zajęć (wykłady, ćwiczenia itd.) zgodnie z programem swojego kierunku studiów i planem zajęć z wyjątkiem:

1) Przygotowanie pracy licencjackiej (wszystkie kierunki)
2) Przygotowanie pracy magisterskiej (wszystkie kierunki)
3) Techniki badawcze w biologii ( I mgr kierunku biologia)
4) Techniki badawcze w mikrobiologii (I mgr kierunku mikrobiologia)
5) Potępy w biologii środowiskowej (I mgr kierunku biologia)
6) Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (I mgr kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym)

Zapisy na ww. przedmioty zostaną dokonane przez sekretariaty dydaktyczne.

Rejestracja na przedmioty do wyboru regulowana jest Zarządzeniem Dziekana WNB  Nr 13/2016. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jego treścią.

 1. Student obowiązkowo rejestruje się na przedmioty fakultatywne na semestr zimowy i letni w systemie USOS, zgodnie z liczbą punktów ECTS przewidzianą na przedmioty do wyboru w programie studiów na dany semestr.
 2. W pierwszej kolejności wybierane są przedmioty spośród tych, które odpowiadają studiowanemu kierunkowi lub specjalności, zgodnie z poziomem studiów.
 3. Jeżeli student studiuje na dwóch kierunkach, to na każdym wybiera inne przedmioty (nie wolno wybrać tego samego przedmiotu do realizacji i zaliczenia na różnych kierunkach, nawet jeżeli figurują w pulach przedmiotów do wyboru obu kierunków).
 4. Studenci, którzy dokonali już wyboru przedmiotów fakultatywnych na cały rok akad. 2017/18 podczas rejestracji czerwcowej zobowiązani są do uczęszczania na wybrane przedmioty.
 5. Przedmiot wybrany staje się przedmiotem obowiązkowym.

Studenci, którzy powtarzają przedmioty lub realizują różnice programowe, nie rejestrują się na te przedmioty poprzez system USOS. Żeby zapisać się do grupy zajęciowej należy zgłosić się do Dziekanatu.

Programy i plany dla poszczególnych kierunków i specjalności dostępne są na stronie internetowej WNB. Należy otworzyć zakładkę Studia, wybrać odpowiedni stopień i właściwy kierunek studiów. Plany studiów zostaną umieszczone na stronie internetowej 22 września br.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z:

1)  Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 7/2015 dotyczącym indeksu elektronicznego
2)  Zarządzeniem Dziekana WNB  Nr 5/2015 w sprawie zasad zmiany grupy
3) Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 13/2016 w sprawie przedmiotów do wyboru.

Zarządzenia dostępne są w zakładce STUDIA/REGULAMINY

 

W razie wszelkich problemów i wątpliwości prosimy o kontakt:

Dorota Przybylska
tel. +48 71 375 63 12

marianna.przybylska@uwr.edu.pl

 • Kierunek mikrobiologia – studia I i II stopnia
 • Kierunek biologia – studia I stopnia
 • Kierunek biologia, specjalizacja nauczycielska przyroda – studia I stopnia

mgr Karolina Matković
tel. +48 71 375 40 79
karolina.matkovic@uwr.edu.pl

 • Kierunek genetyka i biologia eksperymentalna - studia I i II stopnia
 • Kierunek biologia, specjalność biologia eksperymentalna - studia I stopnia
 • Kierunek biologia, specjalność genetyka i biologia eksperymentalna  - studia II stopnia
 • Kierunek biologia, specjalizacja nauczycielska realizowana z genetyką i biologią eksperymentalną -  studia II stopnia

mgr Beata Waśkiewicz-Staniorowska
tel.: (+48) 71 375 40 22, (+48) 697 662 472

beata.waskiewicz-staniorowska@uwr.edu.pl

 • Kierunek zarządzanie środowiskiem przyrodniczym – studia I i II stopnia
 • Kierunek biologia człowieka  - studia I stopnia
 • Kierunek biologia – studia I stopnia
 • Kierunek biologia specjalność biologia człowieka – studia I stopnia
 • Kierunek biologia specjalność biologia środowiska  – studia I stopnia
 • Kierunek biologia specjalność ekologia i różnorodność biologiczna – studia II stopnia
 • Kierunek biologia specjalność biologia człowieka – studia II stopnia
 • Kierunek biologia specjalizacja nauczycielska realizowana z ekologią i różnorodnością biologiczną – studia II stopnia
 • Kierunek biologia specjalizacja nauczycielska realizowana z biologią człowieka – studia II stopnia
 • Studia Doktoranckie Biologii