Plany zajęć na rok akad. 2017/18

22.09.2017


Szanowni Studenci,

na stronie WNB w zakładce STUDIA zostały zamieszczone plany zajęć dla poszczególnych kierunków na semestr zimowy roku akad. 2017/18 oraz podział na grupy dla studentów I roku studiów licencjackich. Prosimy o zapoznanie się z legendą do planu i przypominamy o rozpoczynającej się 26 września rejestracji. Plany studiów przypisane są odpowiednio do kierunku. Po otwarciu zakładki STUDIA, należy z menu bocznego wybrać poziom studiów, a następnie z listy właściwy kierunek.