Korekty w zapisach do grup zajęciowych

10.10.2017


Drodzy Studenci,

przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 7/2015 w sprawie indeksu elektronicznego student ma obowiązek sprawdzić czy prawidłowo zarejestrował się lub został wpisany do grup na przedmioty określone programem kształcenia (wszystkie przedmioty obowiązkowe, również wykłady !!! oraz przedmioty do wyboru).

Studenci uczestniczą w zajęciach zgodnie z grupą do której zostali zapisani lub sami się zapisali podczas rejestracji. Prowadzący mają prawo nie wpuścić na ćwiczenia/laboratoria osób nie wpisanych do danej grupy.

Przypominamy, że student , który nie będzie wpisany do właściwej grupy nie widnieje w systemie USOS i nie uzyska zaliczenia z danego przedmiotu.

Ewentualne UZASADNIONE korekty w zapisach do grup należy zgłaszać we właściwym sekretariacie dydaktycznym w terminie dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru zimowego. Termin upływa 15 października br. Zasady zmiany grupy określa Zarządzenie Nr 5/2015. Zarządzenie dostępne w Zakładce Studia/Regulaminy

Studenci, którzy powtarzają przedmioty lub realizują różnice programowe, nie rejestrują się na te przedmioty poprzez system USOS. Żeby zapisać się do grupy zajęciowej należy zgłosić się do Dziekanatu.