Erasmus+ spotkania informacyjne

26.10.2017


Szanowni Studenci,

wszystkich chętnych do skorzystania z możliwości wyjazdu na stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, przygotowane przez Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM), które odbędą się w trzech terminach:

1.  6.11.2017, godz. 17.00, Kampus Grunwaldzki, sala13 (Wielka Zachodnia), Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji społecznej, ul. F. Joliot-Curie 15

2.  8.11.2017, godz. 11.30, Kampus ul. Koszarowa, Aula B, Instytut Politologii, ul. Koszarowa 3

3.  9.11.2017, godz. 11.00, Kampus Leopoldyński (Centrum), sala 3D, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7/10, Budynek D

W trakcie spotkania będzie można się uzyskać m. in. następujące informacje:

1. Do kogo skierowana jest oferta programu.

2. Jakie kraje są objęte programem.

3. Jakie warunki należy spełniać aby skorzystać z programu.

4. Gdzie i do kiedy należy się ubiegać o wyjazd w ramach programu.

5. Minimalna długość pobytu, wysokość grantów przyznawanych na wyjazd, ubezpieczenie i zakwaterowanie w czasie wyjazdu.

6. Jak zrezygnować z planowanego wyjazdu.

Informacje na temat programu znajdują się także na stronie BWM oraz na stronie naszego Wydziału w zakładce Studia/Erasmus. Znajdą tam Państwo uczelnie, z którymi Wydział podpisał umowy o wzajemnej wymianie studentów, kontakty do koordynatorów uczelni partnerskich, regulaminy rekrutacji na studia i praktyki, regulamin rozliczania wyjazdu oraz dodatkowe formularze wymagane w procesie rekrutacji.

Koordynator Erasmus+
dr hab. Magdalena Migocka
tel. +48 71 375 41 13
magdalena.migocka@uwr.edu.pl