Rekrutacja Erasmus+

17.01.2018


Szanowni Państwo,

rozpoczęła się rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+, która potrwa do 21 lutego 2018 roku. Osoby zainteresowane wyjazdem proszę o składanie teczek (białych, podpisanych imieniem i nazwiskiem) z wymaganymi dokumentami w sekretariacie Instytutu Biologii Eksperymentalnej (pokój 127, znajduje się tuż przy wejściu do Instytutu po prawej stronie, ul. Kanonia 6/8). Teczka kandydata powinna zwierać:

1. CV (tabelaryczne)

2. Zaświadczenie z dziekanatu o średniej za okres: całe studia (studenci I roku studiów II stopnia)/ostatni semestr (studenci I roku studiów I stopnia)/ostatni rok (studenci II i III roku studiów I stopnia, studenci II roku studiów II stopnia)

3. Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (kapitał mobilności) – wzór na stronie WNB w zakładce Erasmus

4. List motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu oraz wskazanie maksymalnie  5 uczelni w kolejności rankingowej wraz ze wskazaniem semestru wyjazdu

5. Potwierdzenia osiągnięć (naukowych, popularnonaukowych), działalność w kołach naukowych itp. (kserokopie)

6. Kserokopia certyfikatu językowego (w przypadku nie uczestniczenia w rozmowach kwalifikujących prowadzonych przez SPNJO), lub zaświadczenie o znajomości j. ang. na poziomie B2

7. Pisemna zgoda promotora pracy dyplomowej w przypadku wyjazdów na 3 roku studiów licencjackich, 1 i 2 roku studiów magisterskich, każdym roku studiów doktoranckich (w przypadku studentów, którzy nie mają jeszcze promotora zgoda może być dostarczona w późniejszym terminie) – wzór na stronie WNB w zakładce Erasmus+

Dokumenty mogą być przygotowane w j. polskim lub angielskim.

W terminie 27 stycznia-18 lutego będę przebywać na urlopie, więc jeśli mają Państwo jakieś pytania proszę o kontakt przed 27 stycznia lub po 18 lutego. Panie w sekretariacie IBE są poinformowane o tym, że dostarczą im Państwo dokumenty do rekrutacji. Sekretariat jest czynny zwykle w godzinach 8.00-15.00 codziennie od poniedziałku do piątku.

Informacje o regulaminie rekrutacji na wyjazd, rozliczeniu wyjazdu, uczelniach partnerskich jak również wzory wymaganych formularzy znajdą Państwo na stronie naszego Wydziału w zakładce STUDIA/Erasmus.

Zapraszam do składania dokumentów,

Dr hab. Magdalena Migocka
Koordynator programu Erasmus+ na WNB
Instytut Biologii Eksperymentalnej
Kanonia 6/8
50-328 Wrocław
Pokój 310