Obowiązkowa rejestracja na przedmioty na semestr letni 2017/18

31.01.2018


Rejestracja na przedmioty obowiązkowe na semestr letni na rok akademicki 2017/18 na Wydziale Nauk Biologicznych

Rejestracja obowiązuje studentów I, II i III roku studiów licencjackich (S1), I i II roku studiów magisterskich (S2), i I, II, III, i IV roku studiów doktoranckich (S3).

Rejestracja rozpocznie się 12 lutego o godzinie 23.59 i będzie trwała do 16 lutego do godziny 23.59.

WAŻNE!!!

 • Student, który nie zapisze się na zajęcia w systemie USOS może nie zostać dopuszczony do zajęć przez prowadzącego. Listy obecności będą drukowane z systemu USOS.
 • Student, który nie zapisze się na zajęcia (w tym również wykłady obowiązkowe), nie będzie figurował w systemie USOS, a tym samym prowadzący nie będzie miał możliwości wpisania oceny.

Rejestracja na wszystkie zajęcia (z wyjątkiem zajęć z wychowania fizycznego i lektoratów) następuje za pomocą platformy USOSweb - https://usosweb.uni.wroc.pl (po zalogowaniu się w menu po lewej stronie ekranu proszę wybrać zakładkę: kalendarz rejestracji a potem, w głównej części ekranu wybrać Wydział Nauk Biologicznych).

1) Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o sprawdzenie w Państwa USOSie wybranych przedmiotów fakultatywnych i numerów grup, do których (na tych przedmiotach) jesteście Państwo zapisani, a następnie o zapoznanie się z obowiązującym planem studiów. Należy otworzyć zakładkę Studia, wybrać odpowiedni stopień i właściwy kierunek studiów. Plany zajęć będą dostępne od 7 lutego 2018 r.

2) Na tym planie prosimy o znalezienie grup z przedmiotów do wyboru, na które już jesteście Państwo zapisani i wybranie grupy (o określonym numerze) z przedmiotów obowiązkowych, które nie odbywają się w tym samym czasie. Plan zajęć jest ułożony w taki sposób, że żadne zajęcia dla grupy o określonym numerze nie pokrywają się ze sobą.

3)  Jeśli będziecie Państwo podczas rejestracji konsekwentnie zapisywać się do grup laboratoryjnych i ćwiczeniowych o tym samym numerze nie zarejestrujecie się na zajęcia odbywające się w tym samym czasie. Wyjątkiem od tej zasady są grupy konwersatoryjne i seminaryjne.

4)   Obowiązuje rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy", która charakteryzuje się tym, że student musi od razu zadeklarować się, do której grupy zajęciowej chce zostać zapisany (tzn. kiedy i z kim chce mieć zajęcia).

5)  Do rejestracji nie są wystawiane przedmioty do wyboru na semestr letni roku akad. 2017/18, ponieważ wyboru na cały rok akademicki 2017/18 dokonaliście Państwo podczas rejestracji październikowej.

6)  Studenci, którzy powtarzają przedmioty, nie rejestrują się na powtarzane przedmioty poprzez system USOS. W celu zapisania się na powtarzane przedmioty należy zgłosić się do Dziekanatu. Termin zostanie ogłoszony na stronie WNB.

7) Ewentualne korekty w zapisach będą możliwe w sekretariatach dydaktycznych do dnia 2 marca 2018 r.

Prosimy o zarejestrowanie się na wszystkie formy zajęć (wykłady, ćwiczenia itd.) zgodnie z programem swojego kierunku studiów i planem zajęć z wyjątkiem:

1) Przygotowanie pracy licencjackiej (wszystkie kierunki)
2) Przygotowanie pracy magisterskiej (wszystkie kierunki)
3) Techniki badawcze w biologii człowieka (I mgr kierunku biologia/biologia człowieka)
4) Techniki badawcze w biologii środowiskowej (I mgr kierunku biologia/ekologia i różnorodność biologiczna)
5) Techniki badawcze w biologii eksperymentalnej (I mgr kierunku genetyka i biologia eksperymentalna)
6) Techniki badawcze w mikrobiologii (I mgr kierunku mikrobiologia)
7) Techniki eksperymentalne w ochronie przyrody (I mgr kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym)
8) Postępy w biologii środowiskowej(I mgr kierunku biologia/ekologia i różnorodność biologiczna)
9)  Postępy w biologii eksperymentalnej (I mgr kierunku genetyka i biologia eksperymentalna)
10) Postępy w mikrobiologii (I mgr kierunku mikrobiologia)

Zapisy na ww. przedmioty zostaną dokonane przez sekretariaty dydaktyczne.

Wydział Nauk Biologicznych nie obsługuje zapisów na wychowanie fizyczne i język obcy.

1) Wychowanie fizyczne - informacje oraz zapisy na stronie: www.zapisy.uni.wroc.pl
2) Język obcy nowożytny - informacje oraz zapisy na stronie: www.spnjo.uni.wroc.pl

Bardzo prosimy o zapoznanie się z:
1)  Zarządzeniem Dziekana WNB Nr 7/2015 dotyczącym indeksu elektronicznego
2)  Zarządzeniem Dziekana WNB  Nr 5/2015 w sprawie zasad zmiany grupy

W razie wszelkich problemów i wątpliwości prosimy o kontakt:

Dorota Przybylska
tel. +48 71 375 63 12

marianna.przybylska@uwr.edu.pl

 • Kierunek biologia – studia I stopnia
 • Kierunek biologia specjalność mikrobiologia – studia I stopnia
 • Kierunek biologia, specjalizacja nauczycielska przyroda – studia I stopnia
 • Kierunek mikrobiologia – studia I i II stopnia

mgr Karolina Matković
tel. +48 71 375 40 79
karolina.matkovic@uwr.edu.pl

 • Kierunek biologia, specjalność genetyka i biologia eksperymentalna  - studia II stopnia
 • Kierunek biologia, specjalizacja nauczycielska realizowana z genetyką i biologią eksperymentalną -  studia II stopnia
 • Kierunek genetyka i biologia eksperymentalna - studia I i II stopnia

mgr Beata Waśkiewicz-Staniorowska
tel.: (+48) 71 375 40 22, (+48) 697 662 472

beata.waskiewicz-staniorowska@uwr.edu.pl

 • Kierunek biologia – studia I stopnia
 • Kierunek biologia specjalność biologia człowieka – studia I stopnia
 • Kierunek biologia specjalność biologia środowiska  – studia I stopnia
 • Kierunek biologia specjalność ekologia i różnorodność biologiczna – studia II stopnia
 • Kierunek biologia specjalność biologia człowieka – studia II stopnia
 • Kierunek biologia specjalizacja nauczycielska realizowana z ekologią i różnorodnością biologiczną – studia II stopnia
 • Kierunek biologia specjalizacja nauczycielska realizowana z biologią człowieka – studia II stopnia
 • Kierunek zarządzanie środowiskiem przyrodniczym – studia I i II stopnia
 • Studia Doktoranckie Biologii